December 29, 2013

EVENTS: HAPPY HOLIDAYS!!

Happy Holidays everyone! I was planning on putting this post up before Christmas... and that didn't work out so I'm turning it into a general post about the holidays. My first Christmas Eve without presents and my first Christmas day with presents has come and gone. We had a family lunch on the 25th and the food was delicious: standing rib with mashed potatoes, baked pineapple (absolutely loved this experiment) and a salad followed by an abundance of presents afterwards. I think it took two hours to open all the prezzies...

But most of all this holiday season in California has been H-O-T. Summer temperatures on Christmas are new to me and jackets have been superfluous so far, trust me I've tried. That being said, it is nice to not be freezing to death all the time but I have to admit I miss having the possibility of snow, the cold winters and the windy bike rides home.

Awesome German tree decorations (wish I could send them to my friends in Germany), having just wine on Christmas Eve, and our new incredibly cool tetris lamp.
It has been a wonderful week of celebrations and I'm ready to kick off 2014 next week. We're having some of Nick's friends over and I'm sure it will be a great evening. And all I'm hoping for this year is for this whole new life and crazy adventure to work out. It is my first holiday season without my parents and I'm pretty sure it's not going to be my last. So I'm hoping this long distance family thing will become a tiny bit easier. I hope that we can create a new routine in keeping up to date with each others life without being focused to much on this huge distance between us. I hope it's going to be an adventurous year, but also one for relaxing where pieces of this enormous puzzle can finally be put into place. One by one...

What are your plans/hopes/resolutions for 2014? 

PS: I've seen so many people wearing Christmas sweaters in the past few days... and NOT the good kind unfortunately. So I'm not sorry to be saying goodbye to that for another year.

December 16, 2013

DAILY ROUTINE: CHRISTMAS STRESS AND BLOG AWARDS

I'm obsessed with Christmas lights


Christmas is happening over a week and there are tons of presents still waiting to be bought! Time just seems to disappear into a giant black hole. It's been incredibly busy adapting to a new routine with my job and all of a sudden it's the middle of december and I'm completely unprepared! On Thursday I'm taking my written driving test. I haven't even opened the PDF file to review the rules. I guess I'm trying not to think about it, because how hard can it be, right? There are no cyclists or pedestrians to be seen on the roads here and just about any random street here is twice as big as the ones in Belgium. Secretly, I'm still hoping they'll just exchange my Belgian license for an American one. But apparently that is not what they do here... I really thought I would NEVER have to do this again.

Kerstmis is al over een week en ik moet serieus nog wel wat cadeautjes gaan halen! Het lijkt wel alsof de tijd gewoon in een zwart gat verdwijnt. Ik heb het ongelooflijk druk gehad met de nieuwe job (routine creëren duurt blijkbaar lang) en plots is het half december en moet er nog gigantisch veel gebeuren! Donderdag heb ik mijn schriftelijke rijtest. Ik heb nog niet eens het pdf-bestandje geopend. Ik probeer er nog niet echt aan te denken, maar hoe moeilijk kan het zijn? Er zijn haast geen fietsers of voetgangers op de baan en zowat elke willekeurige straat is twee keer zo breed als de straten in België. Plaats te over dus! Ik hoop stiekem nog altijd dat ze gewoon mijn Belgisch rijbewijs willen inwisselen. Maar blijkbaar wordt dat hier niet gedaan... Frustrerend en ontnuchterend, want nu had ik echt niet gedacht dat ik die test nog ooit opnieuw zou moeten doen!

Oh well, the rest of this week is going to be filled with work. For those who want to hear from me, you can find me on hln.be during the Belgian night. And for those who are not interested in that I have a nice surprise. I entered the Expat Blog Awards and wrote a little 'top list' for my expat country. Does that count as a make up blog post? If you like it, you can help me by leaving a nice comment (it has to be more than ten words) from NOW until Friday. There is an email verification I heard. 

Achja, deze week wordt een echte werkweek. Wie me dus wil vinden, kan dat tijdens de Belgische nacht op hln.be. En voor wie dat niet wil, is er nog een leuke wedstrijd waar jullie me bij kunnen steunen. Ik heb namelijk meegedaan aan de Expat Blog Awards en de goeie zielen kunnen me altijd wat vooruit helpen door een leuke commentaar achter te laten onderaan mijn 'top lijst'. Let op, kan vanaf NU tot vrijdag en er is wel een e-mailverificatie vereist.

What I did check off my list already: Christmas lights in every room, almost half of all the presents, wrapping paper and Christmas cards. I do still have to send them though. Is anyone else stressed out yet? 

Wat wel al in orde is: lichtjes in elke kamer, ongeveer de helft van alle pakjes, inpakpapier en kerstkaartjes. Maar die moet ik wel nog versturen. Heeft er nog iemand stress?? 

December 4, 2013

DAILY ROUTINE: INSTA RECAP

November in Pictures

Follow me on Instagram


I feel like November went by in the blink of an eye. It was a busy month, but unfortunately that doesn't always mean I have a lot to say and I apologize for that! Life can't always be exciting even in California... but I can tell you already that I have a job (and I'll tell you more about that later this month) which definitely has something to do with my lack of posts on the blog. Grown-up life has kicked in and what's become really clear to me is how I'm starting to understand my parents so much better. Remember being a teenager and rolling your eyes everytime your mom or dad said something like "you'll see when you're older" or "you'll understand when you have a household to run"? Well, it's incredibly annoying but they were right. I don't have a household yet, but I do understand it now. I hope that's normal, because I don't want to be that predictable.

November is voorbijgevlogen. Het was druk, maar dat betekent blijkbaar niet dat ik ook veel te vertellen had, waarvoor mijn excuses! Het leven kan niet altijd spannend zijn, zelfs niet in Californië... maar ik kan wel zeggen dat ik een job heb (waarover later deze maand meer). En dat zit er ook voor iets tussen. Het volwassen leven is nu officieel begonnen en wat meteen opvalt is hoe ik mijn ouders steeds beter begin te begrijpen. Herinner je niet hoe je als tiener  eens diep zuchtte en er het jouwe van dacht elke keer je ma of pa "dat zult ge nog wel zien" of "wacht maar tot als gij een huishouden hebt" bovenhaalt? Wel, het is hatelijk, maar ze hadden gelijk. Ik begin het steeds beter te begrijpen. Ik hoop dat het erbij hoort, want anders ben ik wel heel voorspelbaar. 

So November was filled with delicious food, Skype sessions, more walks, a British cider I didn't like (that's a first!), the first Christmas decorations, a little something from across the pond filled with Belgian goodies, wine tasting and of course Thanksgiving.


Het was een maand gevuld met lekker eten, Skype, meer wandelingen, een Britse cider die ik niet lustte (ook de eerste keer!), de eerste kerstversiering, een overzees pakketje met Belgische lekkernijen, een bezoek aan een wijngaard én uiteraard Thanksgiving

And now I'm going to start writing my entry for the Expat Blog Awards 2013! Wish me luck.

Love y'all!


November 30, 2013

OUT AND ABOUT: BLACK FRIDAY WINE TASTING

At a certain point it started raining and this giant rainbow appeared which made everyone run outside with to take pictures

My first Thanksgiving has come and gone and I really enjoyed it. It's a bit like having an early Christmas but without the presents. You spend a day with family drinking wine, catching up, watching others make puzzles (not me cause I suck at them) and indulging in delicious food. I must say I was really impressed with all the delicious home cooked dishes. Not that I didn't expect it, I just REALLY liked the food. Mashed potatoes, sweet potatoes, Brussels sprouts, three different types of cranberry relish and of course a well prepared turkey. And afterwards the incredible dessert buffet with pumpkin pie, pecan pie, strawberry-rhubarb pie and apple-cranberry crisp. A food coma was inevitable.

Mijn eerste Thanksgiving zit er alweer op en het was een belevenis. Het is eigenlijk een beetje Kerst vieren in november, maar dan zonder de pakjes. Het is een dagje met familie doorbrengen, wijn drinken, puzzelen op de salontafel (ik dus niet want ben er heel slecht in) en vooral genieten van een heerlijke en overweldigende maaltijd. Ik was onder de indruk van alle zelfbereide recepten, niet dat ik het niet verwacht had, maar het was ECHT lekker. Aardappelpuree, 'sweet potatoes', spruitjes, drie verschillende soorten sauzen met veenbessen en uiteraard een kalkoen om u tegen te zeggen. Achteraf een dessertenbuffet met pompoentaart, pecantaart, aardbei-rabarbertaart en een appel-veenbes 'crisp'. Een siësta'ke komt dan wel van pas.  

The Leonesse winery in Temecula


Needless to say I passed out on the drive home and did some napping already. I would have loved to go look at all the people queuing for the Black Friday deals that for some reason are starting on Thursday. It just seems incredible to me that people want to stand in line for hours for something like that... I do not have the same level of endurance I guess. I'd probably be the first to quit. We did end up going to Nordstrom Rack (of course) and spend the other half of the day at a great winery in Temecula. 

Het is dan ook niet abnormaal dat ik op de terugrit zo goed als uitgeteld was. Jammer, want ik had stiekem wel graag naar alles mensen gaan kijken die toen al stonden aan te schuiven voor de Black Friday deals die om de een of andere reden op donderdag al begonnen. Het is ongelooflijk hoe sommige mensen zo lang kunnen aanschuiven voor iets... Ik denk niet dat ik hetzelfde uithoudingsvermogen zou hebben. We zijn wel naar Nordstrom Rack geweest (uiteraard) en hebben de rest van de dag doorgebracht in een wijngaard in Temecula. The sun was setting by the time I took pictures but it's really an amazing view from the terrace. It was the perfect setting for some pondering and I do realize I have a lot to be thankful for. A amazing family at home and a great new family over here, the magnificence of nature and the opportunity to enjoy that all. Also, I think I actually learned a thing or two about wine. Usually I just go with what Nick says trying to avoid sounding stupid, but I've found the solution: taste more wine and remember the names of the ones you like and you'll actually get there eventually. Yay!

De zon was al aan het zakken wanneer ik eraan dacht foto's te trekken, maar het uitzicht vanaf het terras was nog altijd adembenemend. Het was de ideale locatie om wat over het leven na te denken en ik realiseer me dat ik voor heel wat dankbaar mag zijn. Een geweldige familie thuis en een leuke nieuwe familie hier, de overweldigende natuur en de kans om van dat alles te mogen genieten. Ook denk ik dat ik eindelijk wat heb bijgeleerd over wijn. Meestal laat ik het woord aan Nick om niet dom over te komen, maar ik heb de oplossing gevonden: meer wijn proeven en de namen proberen onthouden van de soorten die je lekker vindt en je komt er uiteindelijk wel. Hoera!

Leoness Cellars

38311 DePortola Rd.
Temecula, CA 92592

Opening hours tasting room
Daily 11am-5pm

Opening hours restaurant
Friday & Saturday 11.30am-8pm
Sunday 11.30am-5.30pm

How was your Thanksgiving?

November 28, 2013

EVENTS: HAPPY THANKSGIVING

SOURCE


It's almost time for my first Thanksgiving ever and I'm kind of excited. We made pumpkin pies yesterday and I have had my outfit planned since last week so I should be ready... Nick told me the roads are going to be packed and the trip up to his family will take twice as long. I'm even more excited to see all the thanksgiving mayhem now! So I'll let you know how it went and for now... Happy Thanksgiving!

Het is bijna zover... tijd voor mijn eerst Thanksgiving en ik ben toch wel benieuwd hoe het zal zijn. Gisteren hebben we de 'pumpkin pies' al gemaakt and mijn outfit heb ik al een week gepland dus ik denk dat ik er klaar voor ben. Nick zei dat de rit naar zijn familie vandaag twee keer zo lang zou duren en ik ben eigenlijk nog meer benieuwd naar hoe die Thanksgiving-gekte eruit zal zien op de baan! Dus, ik hou jullie op de hoogte van hoe het geweest is, maar tot dan: happy Thanksgiving!

November 24, 2013

OUT AND ABOUT: CHRISTMAS AT THE MALL AND SUR LA TABLEIt's officially the season! On friday I saw people putting the lights and decorations up at the supermarket (at 8 pm in the dark, very strange) and the people at the mall definitely did their prep work already. It's very strange to see all the Christmas decorations without the feeling of winter and it's definitely been strange walking outside without a jacket, having lunch outside at the mall and still being surrounded with those cozy Christmas decorations. I've only ever celebrated Christmas in London and Belgium and both places are (comparatively) cold as hell around this time of year. In a way though it's very special to not have that this year and experience something new... I'm looking forward to Christmas shopping in the sun! 

Het is weer officieel die tijd van het jaar! Vrijdag waren ze de kerstlichtjes en kerstversiering aan het ophangen op de parking van de supermarkt (om 8u 's avonds in het donker, begrijpen wie begrijpen kan) en het shoppingcenter hier was duidelijk al helemaal voorbereid. Het is raar om al die kerstversiering te zien zonder een 'echt' wintergevoel te hebben en het is al helemaal onnatuurlijk om nog buiten te kunnen lopen zonder jas, 's middags op een terras te kunnen eten in de onoverdekte 'mall' en toch omgeven te zijn door al dat kerstgevoel. Aangezien ik voor Kerst enkel ooit in Londen en België geweest ben en het daar rond deze tijd van het jaar tegen het vriezen aan loopt, zal het een heel andere ervaring zijn deze keer. Maar ik kijk er eigenlijk wel naar uit het eens op een andere manier te ervaren... kerstshoppen in de zon dan maar!


The main reason we went to the mall on a saturday was to go to Sur La Table. We received a gift card for this amazing store for our wedding and since I still use a lot of European recipes, we decided to spend part of it on a measuring cup with both metric and American measures and a kitchen scale. Not that I couldn't see anything else I wanted... I basically wanted to buy everything in that shop! It's all so cute and homey. Look at those tree decorations. Pies, macarons, strawberries dipped in chocolate... they even had margaritas! Now, that's the kind of tree I want in my house. 

Maar de reden waarom we dus op een zaterdag in het shoppincenter waren, was voor Sur La Table. Voor de trouw hadden we een cadeaubon gekregen voor die winkel en omdat uiteraard nog wel eens een Europees recept gebruik, hebben we in aangepast keukengerief geïnvesteerd. Ik heb nu dus een (voor mij) normale maatbeker met zowel Europese als Amerikaanse maten en een keukenweegschaal die ook in gram rekent. Niet dat ik niets anders vond naar mijn goesting... Ik zou heel die winkel willen leegkopen! Zoveel schattige en gezellige spulletjes en vooral die kerstversiering! Taartjes, macarons, aardbeien met chocolade... en ze hadden zelfs margaritas! Jullie weten alvast wat te verwachten van mijn toekomstige kerstboom. 


Hope you had an amazing weekend!

November 20, 2013

FIRST WORLD PROBLEMS: WHEN SKYPE TAKES OVER YOUR LIFE

SOURCE
Skype has been a major part of my life for almost three years now. When people talk about teenagers glued to their computers or cell phones, they're probably talking about me worst case scenario. I can't even think of going without internet for a day. My WIFI connection represented my ability to talk to Nick for two and a half years. In the beginning I was extremely dependent on my laptop, it was as if my life depended on it. Afterwards, thank god those inventions go fast, my smartphone gave me back my mobility with Skype, G chat and Facebook.

Skype beheerst nu bijna drie jaar mijn leven. Wanneer mensen praten over jongeren die niet zonder hun computer of gsm kunnen, dan hebben ze het in het ergste geval over mij. Mijn ergste nachtmerrie is geen internet te hebben. Twee en een half jaar lang stonden die blokjes van de WIFI-verbinding gelijk aan of ik wel of niet met Nick zou kunnen babbelen. In het begin alleen via de computer waardoor ik aan dat ding gekluisterd zat alsof mijn leven ervan afhing. Daarna, gelukkig gaan zo'n evoluties snel, had ik mijn smartphone met Skype, Google Chat en Facebook en kon ik me eindelijk weer vrij bewegen.

Long distance relationships, or LDR as it is shortened so nicely, aren't fun and definitely not easy. But it's true what they say, back in the days it was even more difficult. I don't even think I could have lasted this long so far apart a 100 years ago, but then again that's overly hypothetical since we wouldn't even have been able to meet each other a century ago. So anyway, my endurance for looking at a screen for long periods of time increased rapidly over the years. 5.30 in the morning or 11 at night: it didn't matter to me. Going out was never the same anymore, because I wanted to get back in time to talk to Nick and my parents learned to live with it over the years... (thank you for that!).

Lange-afstandsrelaties - of LDR zoals ze het zo mooi afkorten in het Engels - zijn niet leuk en zeker niet gemakkelijk, maar het is waar wat ze zeggen... vroeger was het helemaal wat anders. Ik denk niet dat ik het pakweg 100 jaar geleden had kunnen volhouden, maar dat is eigenlijk ook een overbodige gedachte aangezien we elkaar een eeuw geleden nooit hadden kunnen tegengekomen. Mijn uithoudingsvermogen om voor lange tijd naar een scherm te staren is over de jaren heen langzaam opgebouwd. Half 6 's ochtends of 11u 's avonds: het is geen probleem voor mij. Weggaan was nooit echt weggaan, want ik wou nog Skypen met Nick en mijn ouders, ocharme, leerden daar op den duur mee te leven... (merci daarvoor!).

SOURCE
Ironically, there in the same situation now. Silly of me to think I would be able to finally put the Skype addiction behind me and delete that program from my computer. Guess not, Skype is even more present now than ever. Whereas I was only Skyping Nick last year, I'm now Skyping my parents, sister, friends and family. I actually thought of getting a calendar so I can plan all my Skype dates better! I literally shoved Skype down everyone's throat and even my parents are online 24/7 now. The Belgians have become my long distance relationship and Skype is here to stay. Long live high speed internet and smartphones!

Ironische genoeg, zitten zij nu in dezelfde situatie. En ik die dacht dat de Skype-verslaving eindelijk gedaan zou zijn en ik dat programma van mijn computer kon gooien. Niet dus, Skype beheerst nog steeds mijn leven en misschien zelfs meer dan vroeger. Waar ik een paar jaar geleden enkel met Nick Skypete, zijn daar nu mijn ouders, zus, vrienden en familie voor in de plaats gekomen. Soms denk ik me een agenda aan te schaffen zodat ik het wat beter kan plannen! Ik heb met andere woorden iedereen met Skype opgezadeld en zelfs mijn ouders zijn nu 24/24 online. De Belgjes zijn mijn lange-afstandsrelatie geworden en Skype is here to stay. Lang leve het internet en smartphones!

How much do you Skype? And how do you keep it balanced?

To the Skype gods: just want to point out I'm not complaining. Don't make my connection worse please!

November 15, 2013

EXPAT LIFE: LIFE LATELY


I know it's been a bit quiet on here, but I have to admit that apart from the everyday things there just hasn't been happening that much lately. Ok, there is big news that I have to share with you, but that will have to wait for now... muhaha. In the meantime I have summed up a few things I've been up to lately, proof that I'm still alive:

Het is een beetje stil geweest op de blog, maar ik moet toegeven dat er buiten de dagelijkse dingen eigenlijk niet veel gebeurd is de afgelopen tijd. Er is wel nog groot nieuws dat ik binnenkort ga aankondigen, maar dat zal nog eventjes moeten wachten... muhaha. Ondertussen heb ik voor de nieuwsgierigen even een stand van zaken opgelijst. Gewoon om te bewijzen dat ik nog leef en wat ik hier zoal doe:
 • Koken/ cooking
  Believe it or not, but I've really been trying hard to become a bit better at cooking. My second cooking class at Nick's aunt's is coming up and last week - for the first time in my life - I baked a 'frangipane tart'. With an emphasis on trying... Let's just say the taste was great but the looks weren't there yet. Note to self: buy a European measuring cup and scale, because Jeroen Meus of course works with the metric system.

  Geloof het of niet, maar ik doe mijn best ietsje beter te worden in het koken. Morgen staat mijn tweede kookles gepland bij Nicks tante en vorige week heb ik voor de eerste keer in heel mijn leven Frangipanetaart proberen maken. De nadruk hier ligt op proberen... Laten we zeggen dat de smaak goed zat, maar de looks nog wel ontbraken. Tip voor mezelf: maatbeker en weegschaal met Europese maten kopen. Want Jeroen Meus werkt uiteraard met het metrisch stelsel.
 • Bingewatching
  I'm building up quite the addiction here and I'm afraid to admit that I have a slight obsession for The CW. It doesn't always have to be heavy and intellectual right? Other than that, as a vampire fan I've been impressed by Dracula so far, I finished watching season 3 of The Killing, finally started watching Mad Men and on a lighter note The Mindy Project is still the highlight of my week. That girl is my new role model.  Verslaving achter verslaving bouwt zich hier op. Ik vrees te moeten toegeven dat mijn lichte obsessie voor The CW nog verergerd is. Licht vertier weet je wel? Maar ondertussen ben ik eigenlijk ook wel onder de indruk van Dracula als vampierenfan, heb ik het derde seizoen van The Killing gekeken, ben ik eindelijk aan Mad Men begonnen en is The Mindy Project het hoogtepunt van mijn week. Geef toe, die meid verdient een anti-standbeeld.
 • Reading
  I've been working on the same book for over a month now and that usually does not happen. Nevertheless, 'The Crimson Petal and the White' is definitely a recommendation, but I should really just be reading it right now...

  Ik ben nu al een maand in hetzelfde boek bezig (da's niet van mijn gewoonte) en moet er dringend eens vaart achter zetten. 'Lelieblank scharlakenrood' van Michel Faber is nochtans wel een aanrader...
 • Het twee-kasten-syndroom/ two wardrobe syndrom
  I hate having to be in two places at the same time (I mean who doesn't?) and it's even more awful to have most of your belongings in two places. Actually, 90 percent of what I own is still in Belgium and clotheswise I think I've forgotten most of it already. Although, I do sometimes miss the most unusefull stuff for California. Lately I've regretted not bringing my leather jacket. It's more out of pure nostalgia, than anything else because there's no use for it here. But then again, what if we go up north? On the other hand I've been wearing it for more than four year now, maybe it's time for a replacement?

  Ik ben zo al niet goed in me in twee delen, maar het voelt verschrikkelijk om de helft van mijn spullen hier te hebben en eigenlijk 90 procent nog in Belgie te hebben liggen. Ondertussen ben ik vergeten wat ik allemaal heb en mis ik de meest onnuttige dingen voor Californie. De laatste tijd heb ik bijvoorbeeld echt spijt dat ik mijn leren jasje thuisgelaten heb! Meer uit nostalgie, dan noodzaak. Stel nu dat we een weekendje naar het koudere noorden trekken? Langs de andere kant heb ik het bijna vier jaar lang constant gedragen. Misschien is het tijd voor een nieuw?
 • Obsessive Chrismas Disorder
  Christmas is coming and that reminds me that I seriously have to start thinking about presents! If there's anything better than getting prezzies, it's giving presents and picking them out for everyone. Oh and Christmas lights, definitely have to buy a set of those!

  Kerst komt eraan en ik moet dringend gaan verzinnen wat ik iedereen ga geven!! Als er een ding is dat leuker is dan pakjes krijgen, dan is het wel pakjes geven. En lichtjes... ik moet dringend lichtjes kopen! 

Have a nice weekend!

November 3, 2013

DAILY ROUTINE: INSTA RECAP


Another month has passed and we're on to November. The weather still resembles summer, but the mornings and evenings have that little kick of cold in them already... I guess winter is a slow starter here. I took considerably less pictures this month but then again the last recap was one for three months. October was great with pumpkin products, a pumpkin pie recipe experiment and the actual pumpkin carving. I found my beloved Kinder Buenos, had two of them and found out I'm quite the fan of Starbucks' mocha frappucino... There was The Killing and many other shows that are taking up most of my spare time and we tried to establish our goal of doing a weekly hike. 

There was the Belgian Meetup evening at O'Briens, a big birthday, many new ciders I tried and a new resolution: living greener. I ordered some products from The Body Shop since I really believe I need to focus more on what I buy and especially what's in it or where it's made. The Body Shop is just the first step, but I think it's important to support brands that offer organic or ecological products that have not been tested on animals or are at least trying harder to achieve this than other brands. That's my very early new year's resolution already and I'm sure I'll start writing more about that once I read into it more.

Hope you had a great month!
PS: is it just me or are you excited for Christmas already too? 

October 31, 2013

FIRST WORLD PROBLEMS: SHARING YOUR PUMPKIN

AREN'T WE A TALENTED BUNCH?
So far it's all new and exciting to be living together, spend our first months of being a married couple together, getting up in the morning to make my better half's coffee (because I know he's not a morning person), him cooking in the evening (because he knows I lack some skills in the kitchen)... and at the same time you learn to share things: the covers, the bed, the closet and even food (I'm terrible at that).

Het is leuk en nieuw dat samenwonen, de eerste maanden als getrouwd koppel door het leven gaan, opstaan om 's morgens koffie te maken voor je wederhelft omdat je weet dat hij allesbehalve een ochtendmens is, hij die 's avonds kookt omdat hij weet dat ik allesbehalve een keukenprinses ben... En tegelijkertijd leer je ook dat je sommige dingen moet delen: de dekens, het bed, een kleerkast en eten, waar ik het soms moeilijk mee heb.  

SAFETY FIRST!
Last Monday another Belgian couple in San Diego invited us to join their annual pumpkin carving evening and to be honest I had already given up on the idea of giving a pumpkin a face this year. We had a rather large pumpkin (by Belgian standards) sitting in the living room, waiting to be carved but Halloween was probably going to happen sooner than the actual carving. So the invitation came at the perfect time and since we already had such a large pumpkin (again by Belgian standards) we decided we didn't need a second one. We would share: MISTAKE NUMBER ONE!

Vorige maandag waren we door een Belgisch koppel uit San Diego uitgenodigd om naar hun 'pumpkin carving' avond te komen en ik had eerlijk gezegd het idee om dit jaar een pompoen een gezicht te geven al lang opgegeven. Er stond een gigantisch (naar Belgische normen) exemplaar in de living, maar Halloween zou komen en gaan voor ik tijd of zin had om aan dat karwei te beginnen... De uitnodiging kwam dan ook als geroepen en omdat het zo'n grote pompoen was (opnieuw: naar Belgische normen) besloten we dat we geen tweede nodig hadden en we samen zouden werken: MISTAKE NUMBER ONE!
Ever heard of creative differences? Until now I just considered this to be BS made up by music artists who didn't want to play concerts or get out of their commitments. But seriously... It exists! We did agree on the mustache, but how big did we want it to be and would our pumpkin gentleman need a mouth and nose or not? Yes, he would need a monocle, but how do you carve a monocle and couldn't I do this better? It went on and on like that in my head... never thought I would be such an intolerable partner! The pumpkin madness got to me. But in the end our pumpkin turned out great especially after I was able shut up that annoying little creative bossy lady in my head, and we learned a valuable lesson for next time: BRING YOUR OWN PUMPKIN.

Ooit al van creatieve meningsverschillen gehoord? Ik deed het tot voor kort af als een verzinseltje van muziekgroepen om onder concerten en verplichtingen uit te komen. Maar mensen... het bestaat! Over de snor waren we het eens, maar hoe groot moest die snor zijn en kreeg onze pompoenen gentleman ook een mond en neus of niet? Een monocle, allemaal goed en wel, maar hoe doe je dat en kon ik dat niet beter? En zo ging dat maar door in mijn hoofd... Nooit gedacht dat ik zo'n onuitstaanbare partner zou zijn! Maar niet alleen is onze pompoen er uiteindelijk beter van geworden nadat ik mijn creatieve willetje wat had ingetoomd, we hebben weeral een waardevolle les geleerd voor volgende keer: BRING YOUR OWN PUMPKIN. 

PS: some of the above events may have been exaggerated for dramatic effect. My apologies I am but a mere slave of the muse. 

PS: sommige gebeurtenissen zijn lichtelijk overdreven voor een dramatisch effect. Mijn excuses hiervoor ik ben een slaaf van de muze.

HAPPY HALLOWEEN EVERYONE!

October 26, 2013

DAILY ROUTINE: HALLOWEEN PREPARATIONS


It's madness. Halloween is next week already and I still have to figure out what we're doing that evening or what we're cooking. The shops are filled to the brim with candy and decorations and I haven't even bought ONE Halloween thing. Not even a pumpkin. I'm proud of myself and disappointed at the same time...

Het is ongelooflijk, maar volgende week is het dus al Halloween en ik heb nog niet eens nagedacht over wat we gaan doen of gaan eten. De winkels zijn tot de nok gevuld met snoep en Halloweendecoratie en ik heb nog niet EEN ding gekocht. Zelfs geen pompoen. Ik ben zowel trots als teleurgesteld in mezelf...

It's become a tradition to make black vodka cocktails and eat Enchiladas on All Hallow's eve so I don't think I'm going to change that recipe for success. Well, the Enchiladas only happened one time when Nick was in Belgium for Halloween (I'm just hoping he'll make them again this year) and last year I celebrated with a friend, black vodka and brownies (good memories!). But that's beside the point... I would love to make a dessert like this or what about this no-bake cake and these cupcakes? I love Martha Stewart's website. The idea that led to our wedding cake design came from her website (woops, spilled the beans!).

Het is ondertussen een soort van traditie geworden om op All Hallow's eve cocktails met zwarte vodka te maken en Enchiladas te eten, dus ik denk niet dat ik aan die succesformule ga sleutelen. Ok, ik geeft toe we hebben nog maar één keer Enchiladas gegeten met Halloween toen Nick in België was (ik hoop gewoon dat hij ze dit jaar nog eens maakt) en vorig jaar heb ik Halloween bij een vriendin gevierd mét zwarte vodka en brownies (leuke tijden gegarandeerd!). Maar dat terzijde... Ik denk er wel aan om dit jaar een heerlijk dessert zoals dit te maken of deze cake en wat dacht je van deze cupcakes? Martha Stewarts website is een must voor al wie het aan inspiratie ontbreekt! Had ik trouwens al gezegd dat het oorspronkelijke idee voor de wedding cake van die website kwam? (Oeps, verklapt!)


What I do know (I took the liberty to decide this, I'm afraid Nick will have no choice) is that we're going to - finally - watch 'Let the Right One in' and it would be great if I can find the Swedish version. I'm actually a big scaredy cat when it comes to watching gory slasher movies and psychological thrillers are even worse sometimes. They will keep me up at night for sure, but if you need some inspiration still... this list has the top 50 scariest movies of all time for you to take a pick! 

Wat ik wel weet (dat ik heb ik zonet beslist, Nick zal zich erbij neer moeten leggen vrees ik) is dat we - eindelijk - 'Let the Right One in' gaan kijken en ik hoop de Zweedse versie te kunnen vinden. Ik ben eigenlijk echt geen straffe als het op van die bloederige griezelfilms aankomt en psychologische thrillers zijn soms nog erger... Dan kan je er donder op zeggen dat ik wakker lig 's nachts! Maar voor wie wel nog inspiratie zoekt voor donderdag en tegen wat bloed en ledematen kan... hier vind je een lijst met de 50 beste griezelfilms aller tijden! What are your plans for Halloween?
En wat zijn jullie plannen voor Halloween? 


October 21, 2013

OUT AND ABOUT: EUROPEAN SHOPPING


Great news today! I'm finally running on Kinder Bueono's again. If you had to pick one cookie to be the greatest among all cookies, it would be Kinder Bueno right? Too bad they don't sell them everywhere here... You can apparently find the bigger boxes at World Market (can anyone confirm this?), but after discovering this tiny European shop in Carslbad (butcher's slash local supermarket) through Nick's dad I couldn't just walk past the individual bars of hazelnut heaven. Even though they were rather pricey at $2,19 each (vs. 1 euro in Belgium if I'm not mistaken), it was totally worth the money. In the end I decided to take one home for Nick's mom, because chocolate is a girl's best friend and everyone should have a Kinder Bueno at least once in their life. And what else did I buy? Herb and garlic butter. Heavenly.

Heuglijk nieuws vandaag! Ik heb eindelijk terug een Kinder Bueno kunnen binnenwerken. Als er één koekje koning van de koekjes is, dan is het wel de Kinder Bueno! Jammer genoeg verkopen ze die hier blijkbaar niet overal... De grotere dozen kan je naar het schijnt vinden bij World Market, maar toen we via Nick zijn vader dit Europees winkeltje (een soort  van beenhouwerij slash kruidenierswinkel) in Carlsbad ontdekten, kon ik moeilijk voorbij die geliefde hazelnootrepen wandelen. Hoewel ze een goeie 2,19 dollars kostten (vs. 1 euro in België toch?), was het zijn geld volledig waard. Ik heb er dan ook een meegenomen voor Nick zijn mama zodat de culturele verspreiding van Kinder Bueno's hier wat versneld wordt. En wat heb ik nog gekocht? Kruidenboter. Héérlijk.

It feels strange to suddenly recognize products that were so familiar to me a few months ago. I don't always realize it, but the eating habits are obviously very different here and I'm glad to discover that my beloved 'peperkoek' (apparently it translates into gingerbread), apple sauce, red cabbage in a jar, chocolate sprinkles, German Christmas bread and marzipan figures are within reach after all. Even though the prices may differ from home, be prepared to pay a bit extra! Tip Top Meats & European Delicatessen is family business with roots in Germany, so if you're lucky you'll get to hear some German conversations while you're there! I do have to go back to try out the restaurant part, but according to Nick the sausage with mashed potatoes and red cabbage was delicious.  


Het is raar opeens producten te herkennen die een paar maanden geleden zo dagelijks en vertrouwd waren. Ik sta er niet elke dag bij stil, maar de eetgewoonten zijn uiteraard heel verschillend en het deed deugd te weten dat we hier ook aan peperkoek, appelmoes, rode kool, hagelslag, kerststronk en marsepeinen figuurtjes kunnen geraken. Ookal moet je er de prijzen dan wel bijnemen. De uitbaters van Tip Top Meats & European Delicatessen zijn van Duitsland afkomstig en als je geluk hebt, kun je af en toe een Duitse conversatie meepikken! Voor het restaurantgedeelte moet ik nog eens terug, maar volgens Nick was de worst met rode kool en patatjes geweldig. 

Gingerbread, Kinder Bueno, Cherry and Lemon Drops


Dutch Apple Sauce, chocolate sprinkles, Red Cabbage
Apart from this little shopping spree it was a quiet weekend and we finished watching season 2 of The Killing. The American version that is, because the Danish one isn't available on Netflix. Has anyone seen both? Because I have no idea now how the original show went, but I quite liked the American one. Stephen Holder's character is awesome, being realistic and hilarious at the same time. Only Rosie Larsen's mom got on my nerves so many times I stopped counting. But it's definitely worth watching! And for crime show lovers I have another recommendation: The Fall (first season sadly consists of only 5 episodes). 

Voor de rest hebben we dit weekend The Killing uitgekeken. De Amerikaanse versie welteverstaan, want de Deense is niet beschikbaar op Netflix. Is er iemand die toevallig allebei de versies gekeken heeft? Want nu weet ik natuurlijk niet hoe de originele ging, maar heb het gevoel dat de Amerikaanse versie helemaal niet slecht is. Het personage van Stephen Holder is tegelijk realistisch en hilarisch, alleen het personage van Rosie Larsens moeder was onuitstaanbaar. Maar een aanrader dus! En nog een andere tip voor wie graag misdaadseries kijkt: The Fall (jammer genoeg wel maar 5 afleveringen van). 

Marzipan potatoes, German Christmas Bread

Pickled Herring, Quark, Herb and garlic butter
PS: Of course you can find a lot of these products in other American shops too or you can even make them yourself (although I wouldn't know where to start), but it was a nice experience to walk through what felt like a 'real' European shop again and see all the packages and brands I know. 

PS: natuurlijk kun je sommige van die producten ook in andere winkels kopen of beter nog zelf maken, maar het was leuk nog eens in een 'volledig' Europees getint winkeltje binnen te stappen en alle merken en verpakkingen te herkennen.

Hope you had a nice weekend!

October 16, 2013

OUT AND ABOUT: THE BEACH

DEL MAR 2011

MISSION BEACH 2011

So I've been in California for three months now and I have never posted anything about the beach or the ocean... Say whaat? How is such a thing possible and why has no one pointed this out to me yet? Anyway, I intend to correct this situation immediately and we shall never speak of my blog's initial lack of beaches again. 

Ik zit dus al drie maanden in Californië en het strand of de zee is nog nooit ter sprake gekomen? Hoe kan dees? Om het met de worden van een zeer bekende Antwerpse Hollywoodvrouw te zeggen. En hoe komt het dat dit niemand anders opgevallen was? In elk geval ben ik van plan deze situatie onmiddellijk recht te zetten zodat we nooit nog over het initiële gebrek aan zon, zee en strand op deze blog moeten spreken. 

It might be October already, but it's still nice and hot during the day (it's 28°C today!) in Southern California so you could actually still go to the beach without looking like a crazy person. Which I did this weekend. And last week. I'm not trying to make you jealous Belgium, but it's the truth. I have attempted ocean swimming and I've been trying to get a grip on surfing. The first went ok-ish, the second... let me just say that the surf board didn't really like me. But according to Nick, the waves aren't perfect yet this time of year and I choose to believe him and save my self esteem. The ocean swimming on the other hand is really exciting and fun, but the water can be quite cold so for the winter I guess I'll probably have to invest in a wet suit.

Het mag dan wel oktober zijn, het is nog steeds heerlijk warm buiten (een goeie 28°C vandaag!) in Zuid-Californië en het is dus geen al te gek idee om nu nog naar het strand te gaan. En dat heb ik ook gedaan dit weekend. En vorige week. Ik probeer hier alles behalve jaloezie uit te lokken, het is gewoon zo België! Ik heb mijn best gedaan om in de zee te zwemmen en heb geprobeerd het surfen onder de knie te krijgen. Dat eerste ging wel ok, maar het surfen... laten we zeggen dat de plank en ik nog niet echt overeenkwamen. Maar volgens Nick zijn de golven rond deze tijd van het jaar eigenlijk nog niet goed genoeg en ik heb er dan maar voor gekozen hem te geloven in plaats van mijn zelfvertrouwen te verliezen. 'Baantjes trekken' in de zee is in elk geval leuk en interessant (vissen spotten!), maar het water wordt wel stilletjes aan kouder en ik denk dat ik voor deze winter dus maar eens in een wet suit ga investeren. LA JOLLA SHORES 2013
WINDANSEA 2013
I didn't grow up near the beach so I never missed it in that respect, but I do love swimming and it's amazing to have the ocean so close-by. Nick however, lights up when we go to the ocean. He's a California guy through and through and I think he really missed this in Europe. Being able to escape the city and urbanization. Anyway, to me it's still a bit of a hassle sometimes to get everything together to go to the beach and come back and be covered in sand. Not only you yourself but EVERYTHING. I'm complaining too much, aren't I? Where I grew up it was just more of a day trip kind of thing that you did a few times a year and now I have so many beaches within daily reach I don't know how to handle it!

Ik ben zelf niet aan de kust opgegroeid en heb het dan ook nooit echt gemist, maar ik zwem graag en het is geweldig om de zee zo dichtbij te hebben. Nick echter is een echte 'Californiër' en leeft helemaal op wanneer we naar het strand gaan. En dat hij dat wel gemist heeft in Europa; het ontsnappen aan de stad en verstedelijking. Maar goed, voor mij blijft het een beetje een heel gedoe om naar het strand te gaan en dan onder een vers laagje zand terug te komen. Niet alleen ikzelf, maar ALLES zit dan onder het zand. Ik ben aan het zagen zeker? In mijn tijd was een dagje naar de zee iets dat je een paar keer per jaar deed en nu heb ik plots zo veel stranden in mijn nabijheid dat ik gewoon niet weet hoe ermee om te gaan! 

Did you grow up near the coast and would you miss it if you had to move? I've also noticed that people who do grow up near the beach are usually very sporty and energetic and work out on the beach every day. I'm the lazy inland type of girl...

Ben jij aan de kust opgegroeid en zou je het kunnen missen? Ik heb gemerkt dat mensen die aan de kust opgroeien vaak ook gewoon sportiever en energieker zijn en elke dag sporten op het strand. Ik ben meer een lui binnenlands type...

October 12, 2013

EVENTS: PUMPKIN SEASON

PUMPKIN EVERYTHING!

PUMPKIN EVERYTHING AT TRADER JOE'S
It's that time of the year again when pumpkins fill the porches and scary movies. It's nowhere near as much of a hype in Belgium, but in the US people do spend a lot of time and effort in preparing for Halloween. Some take the decorating very serious, Starbucks introduces its Pumpkin Spice Latte, Jamba Juice went for a slightly less tasty Pumpkin Smash Smoothie and shops are filled to the brim with orange colored candy and costumes. I don't think there are a lot of people who don't like Halloween. For the foodies among us I can definitely recommend Trader Joe's with its enormous selection of pumpkin products. And for those who want to see of everything they have can do so by clicking here. Impressive right? They do have almost everything pumpkin: pumpkin coffee, pumkin biscotti, pumpkin soup, pumpkin pop corn, pumpkin pie, pumpkin granola and even pumpkin cider. And by now you should know already that there is no way I could ever resist trying any type of cider... So I did. I <3 Pumpkin Season.

Het is weer de tijd van het jaar voor pompoenen en horrorfilms. Hoewel deze hype in België maar mondjesmaat doorsijpelt, wordt er aan Halloween in Amerika behoorlijk wat tijd besteed. Sommige mensen decoreren hun hele voortuin, Starbucks staat gekend om zijn Pumpkin Spice Latte, Jamba Juice introduceerde een iets minder goed gelukte Pumpkin Smash Smoothie en de winkelrekken liggen ondertussen vol met oranje snoepgoed en verkleedkledij. Eigenlijk zijn er weinig mensen die niet van Halloween houden, maar voor de keukenprinsen en prinsessen onder ons kan ik zeker Trader Joe's aanraden. Ze gaan er prat op dat ze pompoen in allerlei varianten hebben en voor wie daar een lijstje op wil nalezen kan dat hier. Je ziet daarmee bedoelen ze echt wel bijna alles: pompoenkoffie, pompoenspeculoos, pompoensoep, pompoen popcorn, pompoentaart, ontbijtgranen met pompoen en zelfs pompoen cider. En aangezien we allemaal reeds weten dat ik een licht verslaafde fan ben van eender welk soort cider, kon ik ook aan de pompoen variant niet weerstaan... I <3 Pumpkin Season.


MAKING PUMPKIN PIE


Don't ask me whether those products actually contain real pumpkin, I have no clue, but the main ingredient that makes all of this deliciousness possible is Pumpkin Spice. And my favorite way of using that would be for Pumpkin Pie. It's honestly super easy to make since even a kitchen amateur like me can deliver a decent pie. Most of the time you can find the recipe on the back of the can with pumpkin mash (how clever for last minute deciders like me!). For those living in Belgian: you can buy this at The American Food Store in Wilrijk and the recipe will also be on the back. Pumpkin spice can easily be made with spices you probably already have using this recipe. Last time I made this pie in Belgium I found the condensed milk at that same store in Wilrijk, but the recipe I used now required evaporated milk. So that may be easier to find. And for anyone anywhere else in the world: do you eat pumpkin pie? Is it easy to find the ingredients? I'm curious!

Of er in al die producten ook echt pompoen aanwezig is, weet ik niet. Maar het hoofdingrediënt dat dit alles mogelijk maakt zijn pompoenkruiden. En mijn favoriet gebruik daarvan is toch wel het maken van Pumpkin Pie. Eerlijk waar, het is heerlijk eenvoudig zodat zelfs een keukenleek als ik erin slaag een degelijk baksel te produceren. Het recept staat meestal op de achterkant van het blikje pompoen en is dus gemakkelijk te volgen. Voor de Belgen onder ons: pompoen in blik kan je vinden bij The American Food Store in Wilrijk en ook daar staat het recept op de achterkant. Pompoenkruiden kan je gemakkelijk zelf mengen via dit recept. Vorige keer heb ik in België de gecondenseerde melk ook in Wilrijk gevonden, maar het recept dat ik gisteren gebruikte vroeg om koffiemelk. Dus da's waarschijnlijk iets gemakkelijker te vinden!

So what exactly do you need? Eggs, vanilla extract, salt, ready made dough, evaporated or condensed milk, canned pumpkin, pumpkin pie spice, brown sugar and granulated sugar. The dough of course can be rolled out into the pie form and the rest of the ingredients can be mixed together in the required amounts. After that, you can pour the mixture into the pie form et voilà your future masterpiece is ready to bake to the perfect temperature for about an hour. Make sure to let it cool off enough (preferably overnight).

Wat heb je nodig? Eieren, vanille-extract, zout, kant-en-klaar deeg, koffiemelk of gecondenseerde melk, pompoen in blik, pompoenkruiden, bruine suiker en kristalsuiker. Het deeg gaat uiteraard in de taartvorm en de rest van de ingrediënten kan je vervolgens in de juiste hoeveelheid in een kom mengen. Giet de inhoud van die kom zachtjes in de taartvorm et voilà jouw meesterwerk in wording kan een uurtje in de oven! Laat achteraf zeker voldoende afkoelen (liefst een nachtje in de koelkast). 

PS: SORRY FOR THE CRAPPY CELL PHONE PICTURES!
Up for a challenge? You can also always make the dough and pumpkin mash from scratch. I'm not at that level yet... Are you?

Voor wie dit te gemakkelijk is... je kan ook altijd zelf jouw pompoenpurée maken met echte pompoenen en ook het deeg zelf maken. Op dat niveau zit ik nog niet...

October 9, 2013

DAILY ROUTINE: HELLO FALL!

FALL AND WINTER IN BELGIUM 2011
I love fall. September still feels like summer and usually brings us the last warm days (in Belgium). School has kicked off the daily rhythm again and you can start feeling that the weather is slowly changing. I love how October smells of pine cones and dead leaves and how the mornings get colder. I'm always looking forward to Halloween and movie nights. But above all I love how October is always the prelude to winter. 

Ik hou van de herfst. In september loopt de zomer op zijn einde en krijgen we meestal nog een paar warme dagen (in België althans). School heeft tegen die tijd het dagelijkse ritme terug op gang getrokken en een nieuw seizoen hangt in de lucht. Ik hou ervan hoe oktober naar dennenappels en dode bladeren ruikt en hoe het 's ochtends steeds kouder wordt. En elk jaar kijk ik uit naar Halloween en filmavondjes. Maar ik hou er vooral van hoe oktober steeds weer de winter inluidt... 

You heard me, I'm one of those weird girls who actually likes winter. One of the major problems I faced when moving to California was that my summer wardrobe is almost nonexistent. For fall and winter on the other hand I have an abundance of clothes. Scarfs, sweaters, leg warmers and tights... layering and bundling up are my two favorite verbs. Maybe it has something to do with the fact that I used to be very self conscious about my body and I would rather hide it than show too much skin. Admit it, it's easier to accentuate certain parts of your body and hide others with a nice sweater over a shiny skirt and wool tights. Wearing less clothes because it's hot outside just limits your possibilities. But I digress...

Jup, dat heb je goed gehoord, ik ben waarschijnlijk een van de weinigen die de winter leuk vindt. Een van de grootste problemen met mijn verhuis naar Californië was dat ik bijna geen zomerkleren heb! Voor de herfst en winter daarentegen puilt mijn kleerkast uit. Sjaals, truien, beenwarmer en kousenbroeken... laagjes creëren en induffelen zijn mijn twee favoriete bezigheden. Heeft het iets te maken met het feit dat ik vroeger zo onzeker was over mijn lichaam en ik het liever onder verschillende lagen verstopte dan een zomerkleedje aan te doen? Misschien. Geef toe, het is gemakkelijker om bepaalde delen van de lichaam in de verf te zetten en andere te verstoppen met een mooie dikke trui, een glitterrokje en wollen kousen. Als het warm is, kan je niet anders dan minder kleren dragen en dat staat gelijk aan minder mogelijkheden. Maar ik ben aan het afdwalen...
WINTER IN KRAKOW, POLAND 2012

It can't just be that however, since the most important thing to me about winter is snow. Yes, I love snow and I could look at it forever. It makes the real world magical for a moment (Hogwarts is even more beautiful covered in snow!). I love the feeling of cold air on my face and I usually can't wait to wear gloves. So I think a trip to the mountains is in order soon. Ever seen snow on the beach? I didn't think so... Too bad I had to leave all my winter clothes at home!

Het kan niet enkel daaraan liggen, want wat ik het leukst vind aan de winter is sneeuw. Inderdaad, ik hou van die witte drek en ik zou er uren naar kunnen kijken. Het maakt de wereld rondom mij voor eventjes mooi en magisch (Zweinstein ziet er toch nog mooier uit onder een laagje sneeuw?). Ik hou van de koude wind in mijn gezicht en ben elk jaar aan het aftellen tot ik handschoenen kan dragen. Een weekendje naar de bergen zal deze winter niet kunnen uitblijven, denk ik. Ooit al sneeuw op het strand gezien? Ik dacht het niet... Jammer dat ik al mijn winterkleren thuis heb moeten laten! 

What's your favorite season? And are you looking forward to winter or is that just me?

Welk is jouw favoriete seizoen? En kijk je al uit naar de winter of ben ik de enige?
 

PS: It even rained last night... Fall is definitely here! Oh and check out my new page here.
PS: Het heeft hier zelfs geregend gisteren... De herfst is officieel in het land! Oh, en vergeet zeker niet hier te klikken voor een nieuwe pagina op de blog. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...