September 25, 2013

BOOKS: SHADOW & BONE

AN AIRPORT DISCOVERY

ENGLISH VERSION BELOW!
SOURCE
Laat ik eens een ander onderwerp aansnijden op deze blog! Toen ik twee jaar geleden Hush Hush kocht op de luchthaven van San Diego (het is een lange vlucht, weetjewel) wist ik niet dat ik een traditie in gang zou zetten. Sindsdien koop ik voor lange vluchten steevast een boek onderweg dat best in de categorie jeugdliteratuur valt. Ik kan zonder problemen toegeven dat ik na mijn studies literatuur af en toe (of meer dan dat) nog wel eens van een goed jeugdboek kan genieten. Deze keer was niet anders. Op JFK nam ik Shadow & Bone in de hand... 

Shadow & Bone werd geschreven door Leigh Bardugo en brengt het leven van Alina en Mal in beeld. Deze twee weeskinderen groeiden op in het woelige Ravka, een op het Russische Keizerrijk geinspireerde fantasiewereld ontsproten aan het brein van mevrouw Bardugo. In Ravka staan Grisha's hoog in aanzien en is magie gelijk aan de beheersing van een natuurelement. Grisha's worden verdeeld in drie groepen: Corporalki, Etherealki en Materialki en zijn elk apart meester in een tak van natuurmagie. Wie als kind een aanleg voor een van deze ordes vertoont, wordt ingelijfd en getraind om tot het Tweede Leger toe te treden. De gewone stervelingen gaan regelrecht naar het 'Eerste Leger'.


SOURCE
Zoals je na het horen van het woord leger al kan raden is er weldegelijk een groot probleem in Ravka. Het is een land dat verdeeld wordt door een groot gapend gat: The Fold (letterlijk De Vouw). Het schoolvoorbeeld van wat voor ravage zwarte magie kan aanrichten. Dit niemandsland van duisternis is de thuishaven van de Volcra's; meedogenloze wezens die onoplettende passanten zonder aarzelen verscheuren. Laat dat nu net gebeuren op het moment dat het regiment van Alina en Mal The Fold moeten doorkruisen. Wat niemand had kunnen voorspellen is dat Alina een zeldzame gave heeft die de toekomst van Ravka kan veranderen. Het verhaal is meteen gezet en voormalige grijze muis Alina wordt hiermee een rijzende ster en enige hoop van een land in oorlog. Ze wordt meteen gebombardeerd tot nummer 2 van Ravka, maar wekt ook de interesse van The Darkling (voor uw gemak nummer 1), de leider en machtigste aller Grisha's. Een uiteindelijke krachtmeting tussen licht en duister is onvermijdelijk. 

Shadow & Bone is het eerste deel van wat uiteindelijk de Grisha trilogie zal worden en is een uiterst verrassend verhaal met een fantasiewereld die je vanaf bladzijde een volledig opslorpt. De Russische achtergrond speelt hier een groot aandeel in en is ronduit fascinerend! Fantasieboeken zijn al sinds mijn kindertijd een favoriet tijdverdrijf en ik beschouw mezelf dan ook als een soort expert op dit vlak. Het is hierdoor dat ik kan besluiten dat dit boek een debut met grote D is en het een aanrader is voor ieder die wel eens een nieuwe kijk op de aloude formule van magie en romantiek wil lezen! Mocht je geinteresserd zijn... boek II is ondertussen ook al uit! Dringend bijbenen is de boodschap.

PS: goed idee voor een nieuwe maandelijkse categorie of kunnen boeken jou gestolen worden? English version >>


Time for a new topic on the blog! When I bought Hush Hush two years ago at the airport in San Diego on my way back home (long flight, you know) I had know idea it would be the beginning of a tradition. Ever since then I tend to buy books to keep myself busy during long flights and you could probably best categorize those as Young Adult novels. There is no shame in having a literature degree and occasionally (maybe frequently) enjoying a good youth story. This time it was no different... I bought myself a copy of Shadow&Bone at JFK. 

Shadow&Bone was written by Leigh Bardugo and tells the story of Alina and Mal. These two orphans grew up in the turbulent country of Ravka, an fantasy world inspired by Tsarist Russia and completely invented by Miss Bardugo herself. In Ravka Grisha's get a lot of prestige and magic is equals the ability to control a natural element. Grisha's consist of three groups: Corporalki, Etherealki and Materialki. Each of them are experts in a subdivision of natural magic. Whoever shows aptitude as a child for either one of those orders is incorporated into the system and trained for the Second Army. Mere mortals are sent straight to the Fist Army.

As you can already guess after hearing the word army, Ravka is facing a big problem. The country is divided by a big, gaping hole: The Fold. It's the textbook example of magic gone wrong. This no man's land of darkness houses the Volcra's: ruthless creatures that tear apart the occasional passers-by without so much as thinking twice. Let that be exactly the case when Alina and Mal's regiment is crossing The Fold. No one could have predicted however that Alina possesses an extremely rare talent that can change the future of Ravka. From zero to hero, Alina becomes a rising star and beacon of hope to a country at war. She's being promoted to number 2 of Ravka and peaks the interest of The Darkling (let's say number 1 for your convenience), the leader and most powerful Grisha. A showdown between light and dark proves to be inevitable.

Shadow&Bone is the first part of what will be the Grisha trilogy and it is a remarkably refreshing story set in a world that will absorb you from the moment you start reading. The Russian background plays a big part in this and is downright fascinating! Young adult books and fantasy books have been a favorite pass time of mine since as long as I can remember and I see myself as a sort of expert when it comes to this. It is therefore that I can say that this is an outstanding debut and a recommendation to anyone ready for a fresh take on magic and romance! In case you're interested... book II has also been published already! So catch up. 

PS: Do you like the idea of this monthly section or could you care less about books? 

1 comment :

  1. Ik zou maar eens beginnen in A Song of Ice and Fire reeks ;)

    ReplyDelete

Thanks for leaving a message!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...