October 31, 2013

FIRST WORLD PROBLEMS: SHARING YOUR PUMPKIN

AREN'T WE A TALENTED BUNCH?
So far it's all new and exciting to be living together, spend our first months of being a married couple together, getting up in the morning to make my better half's coffee (because I know he's not a morning person), him cooking in the evening (because he knows I lack some skills in the kitchen)... and at the same time you learn to share things: the covers, the bed, the closet and even food (I'm terrible at that).

Het is leuk en nieuw dat samenwonen, de eerste maanden als getrouwd koppel door het leven gaan, opstaan om 's morgens koffie te maken voor je wederhelft omdat je weet dat hij allesbehalve een ochtendmens is, hij die 's avonds kookt omdat hij weet dat ik allesbehalve een keukenprinses ben... En tegelijkertijd leer je ook dat je sommige dingen moet delen: de dekens, het bed, een kleerkast en eten, waar ik het soms moeilijk mee heb.  

SAFETY FIRST!
Last Monday another Belgian couple in San Diego invited us to join their annual pumpkin carving evening and to be honest I had already given up on the idea of giving a pumpkin a face this year. We had a rather large pumpkin (by Belgian standards) sitting in the living room, waiting to be carved but Halloween was probably going to happen sooner than the actual carving. So the invitation came at the perfect time and since we already had such a large pumpkin (again by Belgian standards) we decided we didn't need a second one. We would share: MISTAKE NUMBER ONE!

Vorige maandag waren we door een Belgisch koppel uit San Diego uitgenodigd om naar hun 'pumpkin carving' avond te komen en ik had eerlijk gezegd het idee om dit jaar een pompoen een gezicht te geven al lang opgegeven. Er stond een gigantisch (naar Belgische normen) exemplaar in de living, maar Halloween zou komen en gaan voor ik tijd of zin had om aan dat karwei te beginnen... De uitnodiging kwam dan ook als geroepen en omdat het zo'n grote pompoen was (opnieuw: naar Belgische normen) besloten we dat we geen tweede nodig hadden en we samen zouden werken: MISTAKE NUMBER ONE!
Ever heard of creative differences? Until now I just considered this to be BS made up by music artists who didn't want to play concerts or get out of their commitments. But seriously... It exists! We did agree on the mustache, but how big did we want it to be and would our pumpkin gentleman need a mouth and nose or not? Yes, he would need a monocle, but how do you carve a monocle and couldn't I do this better? It went on and on like that in my head... never thought I would be such an intolerable partner! The pumpkin madness got to me. But in the end our pumpkin turned out great especially after I was able shut up that annoying little creative bossy lady in my head, and we learned a valuable lesson for next time: BRING YOUR OWN PUMPKIN.

Ooit al van creatieve meningsverschillen gehoord? Ik deed het tot voor kort af als een verzinseltje van muziekgroepen om onder concerten en verplichtingen uit te komen. Maar mensen... het bestaat! Over de snor waren we het eens, maar hoe groot moest die snor zijn en kreeg onze pompoenen gentleman ook een mond en neus of niet? Een monocle, allemaal goed en wel, maar hoe doe je dat en kon ik dat niet beter? En zo ging dat maar door in mijn hoofd... Nooit gedacht dat ik zo'n onuitstaanbare partner zou zijn! Maar niet alleen is onze pompoen er uiteindelijk beter van geworden nadat ik mijn creatieve willetje wat had ingetoomd, we hebben weeral een waardevolle les geleerd voor volgende keer: BRING YOUR OWN PUMPKIN. 

PS: some of the above events may have been exaggerated for dramatic effect. My apologies I am but a mere slave of the muse. 

PS: sommige gebeurtenissen zijn lichtelijk overdreven voor een dramatisch effect. Mijn excuses hiervoor ik ben een slaaf van de muze.

HAPPY HALLOWEEN EVERYONE!

October 26, 2013

DAILY ROUTINE: HALLOWEEN PREPARATIONS


It's madness. Halloween is next week already and I still have to figure out what we're doing that evening or what we're cooking. The shops are filled to the brim with candy and decorations and I haven't even bought ONE Halloween thing. Not even a pumpkin. I'm proud of myself and disappointed at the same time...

Het is ongelooflijk, maar volgende week is het dus al Halloween en ik heb nog niet eens nagedacht over wat we gaan doen of gaan eten. De winkels zijn tot de nok gevuld met snoep en Halloweendecoratie en ik heb nog niet EEN ding gekocht. Zelfs geen pompoen. Ik ben zowel trots als teleurgesteld in mezelf...

It's become a tradition to make black vodka cocktails and eat Enchiladas on All Hallow's eve so I don't think I'm going to change that recipe for success. Well, the Enchiladas only happened one time when Nick was in Belgium for Halloween (I'm just hoping he'll make them again this year) and last year I celebrated with a friend, black vodka and brownies (good memories!). But that's beside the point... I would love to make a dessert like this or what about this no-bake cake and these cupcakes? I love Martha Stewart's website. The idea that led to our wedding cake design came from her website (woops, spilled the beans!).

Het is ondertussen een soort van traditie geworden om op All Hallow's eve cocktails met zwarte vodka te maken en Enchiladas te eten, dus ik denk niet dat ik aan die succesformule ga sleutelen. Ok, ik geeft toe we hebben nog maar één keer Enchiladas gegeten met Halloween toen Nick in België was (ik hoop gewoon dat hij ze dit jaar nog eens maakt) en vorig jaar heb ik Halloween bij een vriendin gevierd mét zwarte vodka en brownies (leuke tijden gegarandeerd!). Maar dat terzijde... Ik denk er wel aan om dit jaar een heerlijk dessert zoals dit te maken of deze cake en wat dacht je van deze cupcakes? Martha Stewarts website is een must voor al wie het aan inspiratie ontbreekt! Had ik trouwens al gezegd dat het oorspronkelijke idee voor de wedding cake van die website kwam? (Oeps, verklapt!)


What I do know (I took the liberty to decide this, I'm afraid Nick will have no choice) is that we're going to - finally - watch 'Let the Right One in' and it would be great if I can find the Swedish version. I'm actually a big scaredy cat when it comes to watching gory slasher movies and psychological thrillers are even worse sometimes. They will keep me up at night for sure, but if you need some inspiration still... this list has the top 50 scariest movies of all time for you to take a pick! 

Wat ik wel weet (dat ik heb ik zonet beslist, Nick zal zich erbij neer moeten leggen vrees ik) is dat we - eindelijk - 'Let the Right One in' gaan kijken en ik hoop de Zweedse versie te kunnen vinden. Ik ben eigenlijk echt geen straffe als het op van die bloederige griezelfilms aankomt en psychologische thrillers zijn soms nog erger... Dan kan je er donder op zeggen dat ik wakker lig 's nachts! Maar voor wie wel nog inspiratie zoekt voor donderdag en tegen wat bloed en ledematen kan... hier vind je een lijst met de 50 beste griezelfilms aller tijden! What are your plans for Halloween?
En wat zijn jullie plannen voor Halloween? 


October 21, 2013

OUT AND ABOUT: EUROPEAN SHOPPING


Great news today! I'm finally running on Kinder Bueono's again. If you had to pick one cookie to be the greatest among all cookies, it would be Kinder Bueno right? Too bad they don't sell them everywhere here... You can apparently find the bigger boxes at World Market (can anyone confirm this?), but after discovering this tiny European shop in Carslbad (butcher's slash local supermarket) through Nick's dad I couldn't just walk past the individual bars of hazelnut heaven. Even though they were rather pricey at $2,19 each (vs. 1 euro in Belgium if I'm not mistaken), it was totally worth the money. In the end I decided to take one home for Nick's mom, because chocolate is a girl's best friend and everyone should have a Kinder Bueno at least once in their life. And what else did I buy? Herb and garlic butter. Heavenly.

Heuglijk nieuws vandaag! Ik heb eindelijk terug een Kinder Bueno kunnen binnenwerken. Als er één koekje koning van de koekjes is, dan is het wel de Kinder Bueno! Jammer genoeg verkopen ze die hier blijkbaar niet overal... De grotere dozen kan je naar het schijnt vinden bij World Market, maar toen we via Nick zijn vader dit Europees winkeltje (een soort  van beenhouwerij slash kruidenierswinkel) in Carlsbad ontdekten, kon ik moeilijk voorbij die geliefde hazelnootrepen wandelen. Hoewel ze een goeie 2,19 dollars kostten (vs. 1 euro in België toch?), was het zijn geld volledig waard. Ik heb er dan ook een meegenomen voor Nick zijn mama zodat de culturele verspreiding van Kinder Bueno's hier wat versneld wordt. En wat heb ik nog gekocht? Kruidenboter. Héérlijk.

It feels strange to suddenly recognize products that were so familiar to me a few months ago. I don't always realize it, but the eating habits are obviously very different here and I'm glad to discover that my beloved 'peperkoek' (apparently it translates into gingerbread), apple sauce, red cabbage in a jar, chocolate sprinkles, German Christmas bread and marzipan figures are within reach after all. Even though the prices may differ from home, be prepared to pay a bit extra! Tip Top Meats & European Delicatessen is family business with roots in Germany, so if you're lucky you'll get to hear some German conversations while you're there! I do have to go back to try out the restaurant part, but according to Nick the sausage with mashed potatoes and red cabbage was delicious.  


Het is raar opeens producten te herkennen die een paar maanden geleden zo dagelijks en vertrouwd waren. Ik sta er niet elke dag bij stil, maar de eetgewoonten zijn uiteraard heel verschillend en het deed deugd te weten dat we hier ook aan peperkoek, appelmoes, rode kool, hagelslag, kerststronk en marsepeinen figuurtjes kunnen geraken. Ookal moet je er de prijzen dan wel bijnemen. De uitbaters van Tip Top Meats & European Delicatessen zijn van Duitsland afkomstig en als je geluk hebt, kun je af en toe een Duitse conversatie meepikken! Voor het restaurantgedeelte moet ik nog eens terug, maar volgens Nick was de worst met rode kool en patatjes geweldig. 

Gingerbread, Kinder Bueno, Cherry and Lemon Drops


Dutch Apple Sauce, chocolate sprinkles, Red Cabbage
Apart from this little shopping spree it was a quiet weekend and we finished watching season 2 of The Killing. The American version that is, because the Danish one isn't available on Netflix. Has anyone seen both? Because I have no idea now how the original show went, but I quite liked the American one. Stephen Holder's character is awesome, being realistic and hilarious at the same time. Only Rosie Larsen's mom got on my nerves so many times I stopped counting. But it's definitely worth watching! And for crime show lovers I have another recommendation: The Fall (first season sadly consists of only 5 episodes). 

Voor de rest hebben we dit weekend The Killing uitgekeken. De Amerikaanse versie welteverstaan, want de Deense is niet beschikbaar op Netflix. Is er iemand die toevallig allebei de versies gekeken heeft? Want nu weet ik natuurlijk niet hoe de originele ging, maar heb het gevoel dat de Amerikaanse versie helemaal niet slecht is. Het personage van Stephen Holder is tegelijk realistisch en hilarisch, alleen het personage van Rosie Larsens moeder was onuitstaanbaar. Maar een aanrader dus! En nog een andere tip voor wie graag misdaadseries kijkt: The Fall (jammer genoeg wel maar 5 afleveringen van). 

Marzipan potatoes, German Christmas Bread

Pickled Herring, Quark, Herb and garlic butter
PS: Of course you can find a lot of these products in other American shops too or you can even make them yourself (although I wouldn't know where to start), but it was a nice experience to walk through what felt like a 'real' European shop again and see all the packages and brands I know. 

PS: natuurlijk kun je sommige van die producten ook in andere winkels kopen of beter nog zelf maken, maar het was leuk nog eens in een 'volledig' Europees getint winkeltje binnen te stappen en alle merken en verpakkingen te herkennen.

Hope you had a nice weekend!

October 16, 2013

OUT AND ABOUT: THE BEACH

DEL MAR 2011

MISSION BEACH 2011

So I've been in California for three months now and I have never posted anything about the beach or the ocean... Say whaat? How is such a thing possible and why has no one pointed this out to me yet? Anyway, I intend to correct this situation immediately and we shall never speak of my blog's initial lack of beaches again. 

Ik zit dus al drie maanden in Californië en het strand of de zee is nog nooit ter sprake gekomen? Hoe kan dees? Om het met de worden van een zeer bekende Antwerpse Hollywoodvrouw te zeggen. En hoe komt het dat dit niemand anders opgevallen was? In elk geval ben ik van plan deze situatie onmiddellijk recht te zetten zodat we nooit nog over het initiële gebrek aan zon, zee en strand op deze blog moeten spreken. 

It might be October already, but it's still nice and hot during the day (it's 28°C today!) in Southern California so you could actually still go to the beach without looking like a crazy person. Which I did this weekend. And last week. I'm not trying to make you jealous Belgium, but it's the truth. I have attempted ocean swimming and I've been trying to get a grip on surfing. The first went ok-ish, the second... let me just say that the surf board didn't really like me. But according to Nick, the waves aren't perfect yet this time of year and I choose to believe him and save my self esteem. The ocean swimming on the other hand is really exciting and fun, but the water can be quite cold so for the winter I guess I'll probably have to invest in a wet suit.

Het mag dan wel oktober zijn, het is nog steeds heerlijk warm buiten (een goeie 28°C vandaag!) in Zuid-Californië en het is dus geen al te gek idee om nu nog naar het strand te gaan. En dat heb ik ook gedaan dit weekend. En vorige week. Ik probeer hier alles behalve jaloezie uit te lokken, het is gewoon zo België! Ik heb mijn best gedaan om in de zee te zwemmen en heb geprobeerd het surfen onder de knie te krijgen. Dat eerste ging wel ok, maar het surfen... laten we zeggen dat de plank en ik nog niet echt overeenkwamen. Maar volgens Nick zijn de golven rond deze tijd van het jaar eigenlijk nog niet goed genoeg en ik heb er dan maar voor gekozen hem te geloven in plaats van mijn zelfvertrouwen te verliezen. 'Baantjes trekken' in de zee is in elk geval leuk en interessant (vissen spotten!), maar het water wordt wel stilletjes aan kouder en ik denk dat ik voor deze winter dus maar eens in een wet suit ga investeren. LA JOLLA SHORES 2013
WINDANSEA 2013
I didn't grow up near the beach so I never missed it in that respect, but I do love swimming and it's amazing to have the ocean so close-by. Nick however, lights up when we go to the ocean. He's a California guy through and through and I think he really missed this in Europe. Being able to escape the city and urbanization. Anyway, to me it's still a bit of a hassle sometimes to get everything together to go to the beach and come back and be covered in sand. Not only you yourself but EVERYTHING. I'm complaining too much, aren't I? Where I grew up it was just more of a day trip kind of thing that you did a few times a year and now I have so many beaches within daily reach I don't know how to handle it!

Ik ben zelf niet aan de kust opgegroeid en heb het dan ook nooit echt gemist, maar ik zwem graag en het is geweldig om de zee zo dichtbij te hebben. Nick echter is een echte 'Californiër' en leeft helemaal op wanneer we naar het strand gaan. En dat hij dat wel gemist heeft in Europa; het ontsnappen aan de stad en verstedelijking. Maar goed, voor mij blijft het een beetje een heel gedoe om naar het strand te gaan en dan onder een vers laagje zand terug te komen. Niet alleen ikzelf, maar ALLES zit dan onder het zand. Ik ben aan het zagen zeker? In mijn tijd was een dagje naar de zee iets dat je een paar keer per jaar deed en nu heb ik plots zo veel stranden in mijn nabijheid dat ik gewoon niet weet hoe ermee om te gaan! 

Did you grow up near the coast and would you miss it if you had to move? I've also noticed that people who do grow up near the beach are usually very sporty and energetic and work out on the beach every day. I'm the lazy inland type of girl...

Ben jij aan de kust opgegroeid en zou je het kunnen missen? Ik heb gemerkt dat mensen die aan de kust opgroeien vaak ook gewoon sportiever en energieker zijn en elke dag sporten op het strand. Ik ben meer een lui binnenlands type...

October 12, 2013

EVENTS: PUMPKIN SEASON

PUMPKIN EVERYTHING!

PUMPKIN EVERYTHING AT TRADER JOE'S
It's that time of the year again when pumpkins fill the porches and scary movies. It's nowhere near as much of a hype in Belgium, but in the US people do spend a lot of time and effort in preparing for Halloween. Some take the decorating very serious, Starbucks introduces its Pumpkin Spice Latte, Jamba Juice went for a slightly less tasty Pumpkin Smash Smoothie and shops are filled to the brim with orange colored candy and costumes. I don't think there are a lot of people who don't like Halloween. For the foodies among us I can definitely recommend Trader Joe's with its enormous selection of pumpkin products. And for those who want to see of everything they have can do so by clicking here. Impressive right? They do have almost everything pumpkin: pumpkin coffee, pumkin biscotti, pumpkin soup, pumpkin pop corn, pumpkin pie, pumpkin granola and even pumpkin cider. And by now you should know already that there is no way I could ever resist trying any type of cider... So I did. I <3 Pumpkin Season.

Het is weer de tijd van het jaar voor pompoenen en horrorfilms. Hoewel deze hype in België maar mondjesmaat doorsijpelt, wordt er aan Halloween in Amerika behoorlijk wat tijd besteed. Sommige mensen decoreren hun hele voortuin, Starbucks staat gekend om zijn Pumpkin Spice Latte, Jamba Juice introduceerde een iets minder goed gelukte Pumpkin Smash Smoothie en de winkelrekken liggen ondertussen vol met oranje snoepgoed en verkleedkledij. Eigenlijk zijn er weinig mensen die niet van Halloween houden, maar voor de keukenprinsen en prinsessen onder ons kan ik zeker Trader Joe's aanraden. Ze gaan er prat op dat ze pompoen in allerlei varianten hebben en voor wie daar een lijstje op wil nalezen kan dat hier. Je ziet daarmee bedoelen ze echt wel bijna alles: pompoenkoffie, pompoenspeculoos, pompoensoep, pompoen popcorn, pompoentaart, ontbijtgranen met pompoen en zelfs pompoen cider. En aangezien we allemaal reeds weten dat ik een licht verslaafde fan ben van eender welk soort cider, kon ik ook aan de pompoen variant niet weerstaan... I <3 Pumpkin Season.


MAKING PUMPKIN PIE


Don't ask me whether those products actually contain real pumpkin, I have no clue, but the main ingredient that makes all of this deliciousness possible is Pumpkin Spice. And my favorite way of using that would be for Pumpkin Pie. It's honestly super easy to make since even a kitchen amateur like me can deliver a decent pie. Most of the time you can find the recipe on the back of the can with pumpkin mash (how clever for last minute deciders like me!). For those living in Belgian: you can buy this at The American Food Store in Wilrijk and the recipe will also be on the back. Pumpkin spice can easily be made with spices you probably already have using this recipe. Last time I made this pie in Belgium I found the condensed milk at that same store in Wilrijk, but the recipe I used now required evaporated milk. So that may be easier to find. And for anyone anywhere else in the world: do you eat pumpkin pie? Is it easy to find the ingredients? I'm curious!

Of er in al die producten ook echt pompoen aanwezig is, weet ik niet. Maar het hoofdingrediënt dat dit alles mogelijk maakt zijn pompoenkruiden. En mijn favoriet gebruik daarvan is toch wel het maken van Pumpkin Pie. Eerlijk waar, het is heerlijk eenvoudig zodat zelfs een keukenleek als ik erin slaag een degelijk baksel te produceren. Het recept staat meestal op de achterkant van het blikje pompoen en is dus gemakkelijk te volgen. Voor de Belgen onder ons: pompoen in blik kan je vinden bij The American Food Store in Wilrijk en ook daar staat het recept op de achterkant. Pompoenkruiden kan je gemakkelijk zelf mengen via dit recept. Vorige keer heb ik in België de gecondenseerde melk ook in Wilrijk gevonden, maar het recept dat ik gisteren gebruikte vroeg om koffiemelk. Dus da's waarschijnlijk iets gemakkelijker te vinden!

So what exactly do you need? Eggs, vanilla extract, salt, ready made dough, evaporated or condensed milk, canned pumpkin, pumpkin pie spice, brown sugar and granulated sugar. The dough of course can be rolled out into the pie form and the rest of the ingredients can be mixed together in the required amounts. After that, you can pour the mixture into the pie form et voilà your future masterpiece is ready to bake to the perfect temperature for about an hour. Make sure to let it cool off enough (preferably overnight).

Wat heb je nodig? Eieren, vanille-extract, zout, kant-en-klaar deeg, koffiemelk of gecondenseerde melk, pompoen in blik, pompoenkruiden, bruine suiker en kristalsuiker. Het deeg gaat uiteraard in de taartvorm en de rest van de ingrediënten kan je vervolgens in de juiste hoeveelheid in een kom mengen. Giet de inhoud van die kom zachtjes in de taartvorm et voilà jouw meesterwerk in wording kan een uurtje in de oven! Laat achteraf zeker voldoende afkoelen (liefst een nachtje in de koelkast). 

PS: SORRY FOR THE CRAPPY CELL PHONE PICTURES!
Up for a challenge? You can also always make the dough and pumpkin mash from scratch. I'm not at that level yet... Are you?

Voor wie dit te gemakkelijk is... je kan ook altijd zelf jouw pompoenpurée maken met echte pompoenen en ook het deeg zelf maken. Op dat niveau zit ik nog niet...

October 9, 2013

DAILY ROUTINE: HELLO FALL!

FALL AND WINTER IN BELGIUM 2011
I love fall. September still feels like summer and usually brings us the last warm days (in Belgium). School has kicked off the daily rhythm again and you can start feeling that the weather is slowly changing. I love how October smells of pine cones and dead leaves and how the mornings get colder. I'm always looking forward to Halloween and movie nights. But above all I love how October is always the prelude to winter. 

Ik hou van de herfst. In september loopt de zomer op zijn einde en krijgen we meestal nog een paar warme dagen (in België althans). School heeft tegen die tijd het dagelijkse ritme terug op gang getrokken en een nieuw seizoen hangt in de lucht. Ik hou ervan hoe oktober naar dennenappels en dode bladeren ruikt en hoe het 's ochtends steeds kouder wordt. En elk jaar kijk ik uit naar Halloween en filmavondjes. Maar ik hou er vooral van hoe oktober steeds weer de winter inluidt... 

You heard me, I'm one of those weird girls who actually likes winter. One of the major problems I faced when moving to California was that my summer wardrobe is almost nonexistent. For fall and winter on the other hand I have an abundance of clothes. Scarfs, sweaters, leg warmers and tights... layering and bundling up are my two favorite verbs. Maybe it has something to do with the fact that I used to be very self conscious about my body and I would rather hide it than show too much skin. Admit it, it's easier to accentuate certain parts of your body and hide others with a nice sweater over a shiny skirt and wool tights. Wearing less clothes because it's hot outside just limits your possibilities. But I digress...

Jup, dat heb je goed gehoord, ik ben waarschijnlijk een van de weinigen die de winter leuk vindt. Een van de grootste problemen met mijn verhuis naar Californië was dat ik bijna geen zomerkleren heb! Voor de herfst en winter daarentegen puilt mijn kleerkast uit. Sjaals, truien, beenwarmer en kousenbroeken... laagjes creëren en induffelen zijn mijn twee favoriete bezigheden. Heeft het iets te maken met het feit dat ik vroeger zo onzeker was over mijn lichaam en ik het liever onder verschillende lagen verstopte dan een zomerkleedje aan te doen? Misschien. Geef toe, het is gemakkelijker om bepaalde delen van de lichaam in de verf te zetten en andere te verstoppen met een mooie dikke trui, een glitterrokje en wollen kousen. Als het warm is, kan je niet anders dan minder kleren dragen en dat staat gelijk aan minder mogelijkheden. Maar ik ben aan het afdwalen...
WINTER IN KRAKOW, POLAND 2012

It can't just be that however, since the most important thing to me about winter is snow. Yes, I love snow and I could look at it forever. It makes the real world magical for a moment (Hogwarts is even more beautiful covered in snow!). I love the feeling of cold air on my face and I usually can't wait to wear gloves. So I think a trip to the mountains is in order soon. Ever seen snow on the beach? I didn't think so... Too bad I had to leave all my winter clothes at home!

Het kan niet enkel daaraan liggen, want wat ik het leukst vind aan de winter is sneeuw. Inderdaad, ik hou van die witte drek en ik zou er uren naar kunnen kijken. Het maakt de wereld rondom mij voor eventjes mooi en magisch (Zweinstein ziet er toch nog mooier uit onder een laagje sneeuw?). Ik hou van de koude wind in mijn gezicht en ben elk jaar aan het aftellen tot ik handschoenen kan dragen. Een weekendje naar de bergen zal deze winter niet kunnen uitblijven, denk ik. Ooit al sneeuw op het strand gezien? Ik dacht het niet... Jammer dat ik al mijn winterkleren thuis heb moeten laten! 

What's your favorite season? And are you looking forward to winter or is that just me?

Welk is jouw favoriete seizoen? En kijk je al uit naar de winter of ben ik de enige?
 

PS: It even rained last night... Fall is definitely here! Oh and check out my new page here.
PS: Het heeft hier zelfs geregend gisteren... De herfst is officieel in het land! Oh, en vergeet zeker niet hier te klikken voor een nieuwe pagina op de blog. 

October 5, 2013

EXPAT LIFE: CALIFORNIA FUN FACTS

JULIA PFEIFFER BURNS STATE PARK -2011-


One of the most interesting things about being an 'Expat' is getting to know a new country. And this in a very different way than a tourist would. You want to make friends in your new country and create a happy existence and you can't do that without getting to know it better and understanding it. 

I wouldn't say I'm blending in here yet. I still try to bag my own groceries (every time). It's a constant inner sturggle. I still don't know whether I'm supposed to respond to 'Hi, how are you?' or just reply with the reason of my coming into the store, which eventually results in an awkward Hi, how are you - Hi, good - How can I help you - How are you? conversation. Oh, and I never know what to say when they ask 'Debit or credit?'. It's like a trick question!

But without wanting to sound like a culture clash survivor - you can hardly speak of a clash here - there qre a few interesting things I've discovered about California so far... 
  • First of all, my name forms a constant struggle. And I'm not talking about my maiden name (I've long given up on that one - my study abroad in the UK taught me that). For some reason the French just spell Nathalie with an H and I really have to bite my tongue to not say ... 'Yes, the H is silent'
  • Our local pool is 50 meters long and 25 yards wide... WHY?
  • Starbucks is so much cheaper here. Not that I drink coffee but I feel sorry for everyone who does in Europe and has to pay almost triple the price!
  • I can confirm... it really never rains in California. I haven't seen a single proper downpour in 3 months. This might be the longest I have ever gone without rain. Not to worry though, everyone tells me it's coming.
  •  6 AM is the new 8 AM. Californians are so disciplined. Even on the weekend.
  • I think Nick owns one of the only remaining stick shift cars in Southern California (might I say the whole US?). I guess it's a sign.
  • No one here eats bread and cheese or bread and nutella... Of course they do, but definitely not in the amounts I'm used to.
  • There are public bathrooms everywhere. It's like a girl's dream.
  • Hasn't anyone else noticed that no one ever honks here? Roads are extremely silent. Bottling it all up isn't healthy, you know!
  • There is a drive-thru for everything. Even the Pharmacy. And the post office (only drop off though). I confess, I'm starting to like that idea. 
SOURCE
Are you living away from home? I would love to hear the fun facts of your new home country or favorite tourist destination! And how do you keep in touch with your 'old' habits?

Definitely to be continued...
NEDERLANDSE VERSIE --->>

October 2, 2013

DAILY ROUTINE: INSTA RECAP

A SUMMER SUMMARY


When I think of all the things that have happened in the past few months I almost can't believe they did happen and it wasn't some sort of dream. I moved to another country, I said goodbye to my parents and friends and I got married. Plenty of milestones to fill a few years with and it's certainly been hectic!

Wanneer ik alles van de afgelopen maanden op een rijtje zet, kan ik bijna niet geloven wqt er allemaal gebeurd is in mijn leven. Ik ben naar een ander land verhuisd, heb afscheid moeten nemen van vrienden en familie en ben getrouwd. Volgens mij kan dat tellen als een aantal mijlpalen in mijn leven. In elk geval zijn dat er genoeg voor een paar jaar en het  is zeker en vast een drukke periode geweest!

I've had the chance to enjoy the US a bit more being here for almost three months and all. Idaho has been crossed off my list, I've visited San Francisco for a second time while enjoying the company of my parents and sister. And I've had three months of actually constantly being around my husband. It's been a rollercoaster of emotions trying to cope with all of this but in the midst of the storm I've found a bit of peace. Maybe, just maybe life is too short to worry all the time and no one knows what's going to happen tomorrow. Do I miss my parents terribly? Yes, I do. Like never before actually. Am I happy to be with my American? Yes, I couldn't live without him. So you see the duality of this situation... But if there's one thing this experience has taught me it is gratitude. Gratitude for the place I grew up in, for the people who were in my life before I moved here and that I - no doubt - took for granted and gratitude for EVERYTHING that my parents did for me. And on the other hand gratitude for my husband's parents who took me in as their own daughter, gratitude for his family who's going out of their way to make me feel at home and gratitude towards my husband himself for always putting up with my fluctuating emotions.

De VS begint stilletjes aan een vertrouwde omgeving te worden na drie maanden en ik heb ondertussen de kans gekregen om wat meer op verkenning te gaan hier. Idaho kan al doorstreept worden, ik ben nog eens naar San Francisco geweest samen met mijn ouders en zus deze keer en ik kan al drie maanden genieten van het ononderbroken gezelschap van mijn man (klinkt nog steeds raar!). Het is een emotionele rollercoaster geweest om dit alles een plaats te geven, maar tussen alle gebeurtenissen door heb ik toch een beetje rust gevonden. Het is maar een idee, maar is het leven niet te kort om elke dag te zitten piekeren? Uiteindelijk kan niemand de toekomst voorspellen. Of ik mijn ouders niet ongelooflijk mis? Natuurlijk, eigenlijk meer dan ooit. Of ik gelukkig ben met mijn Amerikaan? Uiteraard, ik zou niet meer zonder hem kunnen. Enzo gaat het emotionele getouwtrek eraan toe in mijn levne... Maar als er iets is wat deze hele situatie me geleerd heeft dan is het wel om dankbaar te zijn. Dankbaar zijn voor het dorp waarin ik ben opgegroeid, voor alle mensen in mijn leven voor ik naar hier verhuisde en die ik - zonder twijfel - als vanzelfsprekend zag. Dankbaarheid voor ALLES wat mijn ouders voor mij hebben gedaan. En aan de andere kant dien ik ook dankbaar te zijn voor de ouders van Nick die mij onmiddelijk opgenomen hebben in de familie, voor zijn familie die er alles aan doet om me hier thuis te laten voelen en dankbaarheid ten opzichte van Nick zelf die deze ups and downs van mij dagelijks moet doorstaan. 

It hurts to say goodbye but I also am extremely determined to make the people who made these sacrifices for me proud. And that's what keeps me going when I'm down. It's going to be a hard few months and I'm definitely not there yet... but with you guys around and all of these amazing people in my life I believe it can work.

Afscheid nemen doet pijn maar het motiveert me ook extra om de mensen thuis trots te maken. En da's mijn drijfveer tijdens de mindere momenten tegenwoordig. De volgende maanden zullen niet gemakkelijk zijn en het einde is zeker nog niet in zicht... maar met zoveel steun van het thuisfront en alle geweldige mensen aan deze kant van het water, geloof ik dat het wel zal lukken.

So on to October and it's gloomy evenings and freezing (I assume) mornings. On to Halloween and Pumpkin carving. On to more American adventures above all!

Dus, kom maar op oktober met je schemeravonden en ijskoude (veronderstel ik) ochtendlucht. Ik ben klaar voor Halloween en pompoenen snijden, maar vooral op naar meer Amerikaanse avonturen! 

PS: Want to stay up to date? Follow me on instagram if you want to see the photos appear in real time and bloglovin for updates on posts!

PS: Wil je op de hoogte blijven van deze blog? Volg me op Instagram als je deze foto's live wil zien verschijnen en op bloglovin voor updates van de blogposts!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...