October 16, 2013

OUT AND ABOUT: THE BEACH

DEL MAR 2011

MISSION BEACH 2011

So I've been in California for three months now and I have never posted anything about the beach or the ocean... Say whaat? How is such a thing possible and why has no one pointed this out to me yet? Anyway, I intend to correct this situation immediately and we shall never speak of my blog's initial lack of beaches again. 

Ik zit dus al drie maanden in Californië en het strand of de zee is nog nooit ter sprake gekomen? Hoe kan dees? Om het met de worden van een zeer bekende Antwerpse Hollywoodvrouw te zeggen. En hoe komt het dat dit niemand anders opgevallen was? In elk geval ben ik van plan deze situatie onmiddellijk recht te zetten zodat we nooit nog over het initiële gebrek aan zon, zee en strand op deze blog moeten spreken. 

It might be October already, but it's still nice and hot during the day (it's 28°C today!) in Southern California so you could actually still go to the beach without looking like a crazy person. Which I did this weekend. And last week. I'm not trying to make you jealous Belgium, but it's the truth. I have attempted ocean swimming and I've been trying to get a grip on surfing. The first went ok-ish, the second... let me just say that the surf board didn't really like me. But according to Nick, the waves aren't perfect yet this time of year and I choose to believe him and save my self esteem. The ocean swimming on the other hand is really exciting and fun, but the water can be quite cold so for the winter I guess I'll probably have to invest in a wet suit.

Het mag dan wel oktober zijn, het is nog steeds heerlijk warm buiten (een goeie 28°C vandaag!) in Zuid-Californië en het is dus geen al te gek idee om nu nog naar het strand te gaan. En dat heb ik ook gedaan dit weekend. En vorige week. Ik probeer hier alles behalve jaloezie uit te lokken, het is gewoon zo België! Ik heb mijn best gedaan om in de zee te zwemmen en heb geprobeerd het surfen onder de knie te krijgen. Dat eerste ging wel ok, maar het surfen... laten we zeggen dat de plank en ik nog niet echt overeenkwamen. Maar volgens Nick zijn de golven rond deze tijd van het jaar eigenlijk nog niet goed genoeg en ik heb er dan maar voor gekozen hem te geloven in plaats van mijn zelfvertrouwen te verliezen. 'Baantjes trekken' in de zee is in elk geval leuk en interessant (vissen spotten!), maar het water wordt wel stilletjes aan kouder en ik denk dat ik voor deze winter dus maar eens in een wet suit ga investeren. LA JOLLA SHORES 2013
WINDANSEA 2013
I didn't grow up near the beach so I never missed it in that respect, but I do love swimming and it's amazing to have the ocean so close-by. Nick however, lights up when we go to the ocean. He's a California guy through and through and I think he really missed this in Europe. Being able to escape the city and urbanization. Anyway, to me it's still a bit of a hassle sometimes to get everything together to go to the beach and come back and be covered in sand. Not only you yourself but EVERYTHING. I'm complaining too much, aren't I? Where I grew up it was just more of a day trip kind of thing that you did a few times a year and now I have so many beaches within daily reach I don't know how to handle it!

Ik ben zelf niet aan de kust opgegroeid en heb het dan ook nooit echt gemist, maar ik zwem graag en het is geweldig om de zee zo dichtbij te hebben. Nick echter is een echte 'Californiër' en leeft helemaal op wanneer we naar het strand gaan. En dat hij dat wel gemist heeft in Europa; het ontsnappen aan de stad en verstedelijking. Maar goed, voor mij blijft het een beetje een heel gedoe om naar het strand te gaan en dan onder een vers laagje zand terug te komen. Niet alleen ikzelf, maar ALLES zit dan onder het zand. Ik ben aan het zagen zeker? In mijn tijd was een dagje naar de zee iets dat je een paar keer per jaar deed en nu heb ik plots zo veel stranden in mijn nabijheid dat ik gewoon niet weet hoe ermee om te gaan! 

Did you grow up near the coast and would you miss it if you had to move? I've also noticed that people who do grow up near the beach are usually very sporty and energetic and work out on the beach every day. I'm the lazy inland type of girl...

Ben jij aan de kust opgegroeid en zou je het kunnen missen? Ik heb gemerkt dat mensen die aan de kust opgroeien vaak ook gewoon sportiever en energieker zijn en elke dag sporten op het strand. Ik ben meer een lui binnenlands type...

No comments :

Post a Comment

Thanks for leaving a message!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...