November 30, 2013

OUT AND ABOUT: BLACK FRIDAY WINE TASTING

At a certain point it started raining and this giant rainbow appeared which made everyone run outside with to take pictures

My first Thanksgiving has come and gone and I really enjoyed it. It's a bit like having an early Christmas but without the presents. You spend a day with family drinking wine, catching up, watching others make puzzles (not me cause I suck at them) and indulging in delicious food. I must say I was really impressed with all the delicious home cooked dishes. Not that I didn't expect it, I just REALLY liked the food. Mashed potatoes, sweet potatoes, Brussels sprouts, three different types of cranberry relish and of course a well prepared turkey. And afterwards the incredible dessert buffet with pumpkin pie, pecan pie, strawberry-rhubarb pie and apple-cranberry crisp. A food coma was inevitable.

Mijn eerste Thanksgiving zit er alweer op en het was een belevenis. Het is eigenlijk een beetje Kerst vieren in november, maar dan zonder de pakjes. Het is een dagje met familie doorbrengen, wijn drinken, puzzelen op de salontafel (ik dus niet want ben er heel slecht in) en vooral genieten van een heerlijke en overweldigende maaltijd. Ik was onder de indruk van alle zelfbereide recepten, niet dat ik het niet verwacht had, maar het was ECHT lekker. Aardappelpuree, 'sweet potatoes', spruitjes, drie verschillende soorten sauzen met veenbessen en uiteraard een kalkoen om u tegen te zeggen. Achteraf een dessertenbuffet met pompoentaart, pecantaart, aardbei-rabarbertaart en een appel-veenbes 'crisp'. Een siësta'ke komt dan wel van pas.  

The Leonesse winery in Temecula


Needless to say I passed out on the drive home and did some napping already. I would have loved to go look at all the people queuing for the Black Friday deals that for some reason are starting on Thursday. It just seems incredible to me that people want to stand in line for hours for something like that... I do not have the same level of endurance I guess. I'd probably be the first to quit. We did end up going to Nordstrom Rack (of course) and spend the other half of the day at a great winery in Temecula. 

Het is dan ook niet abnormaal dat ik op de terugrit zo goed als uitgeteld was. Jammer, want ik had stiekem wel graag naar alles mensen gaan kijken die toen al stonden aan te schuiven voor de Black Friday deals die om de een of andere reden op donderdag al begonnen. Het is ongelooflijk hoe sommige mensen zo lang kunnen aanschuiven voor iets... Ik denk niet dat ik hetzelfde uithoudingsvermogen zou hebben. We zijn wel naar Nordstrom Rack geweest (uiteraard) en hebben de rest van de dag doorgebracht in een wijngaard in Temecula. The sun was setting by the time I took pictures but it's really an amazing view from the terrace. It was the perfect setting for some pondering and I do realize I have a lot to be thankful for. A amazing family at home and a great new family over here, the magnificence of nature and the opportunity to enjoy that all. Also, I think I actually learned a thing or two about wine. Usually I just go with what Nick says trying to avoid sounding stupid, but I've found the solution: taste more wine and remember the names of the ones you like and you'll actually get there eventually. Yay!

De zon was al aan het zakken wanneer ik eraan dacht foto's te trekken, maar het uitzicht vanaf het terras was nog altijd adembenemend. Het was de ideale locatie om wat over het leven na te denken en ik realiseer me dat ik voor heel wat dankbaar mag zijn. Een geweldige familie thuis en een leuke nieuwe familie hier, de overweldigende natuur en de kans om van dat alles te mogen genieten. Ook denk ik dat ik eindelijk wat heb bijgeleerd over wijn. Meestal laat ik het woord aan Nick om niet dom over te komen, maar ik heb de oplossing gevonden: meer wijn proeven en de namen proberen onthouden van de soorten die je lekker vindt en je komt er uiteindelijk wel. Hoera!

Leoness Cellars

38311 DePortola Rd.
Temecula, CA 92592

Opening hours tasting room
Daily 11am-5pm

Opening hours restaurant
Friday & Saturday 11.30am-8pm
Sunday 11.30am-5.30pm

How was your Thanksgiving?

November 28, 2013

EVENTS: HAPPY THANKSGIVING

SOURCE


It's almost time for my first Thanksgiving ever and I'm kind of excited. We made pumpkin pies yesterday and I have had my outfit planned since last week so I should be ready... Nick told me the roads are going to be packed and the trip up to his family will take twice as long. I'm even more excited to see all the thanksgiving mayhem now! So I'll let you know how it went and for now... Happy Thanksgiving!

Het is bijna zover... tijd voor mijn eerst Thanksgiving en ik ben toch wel benieuwd hoe het zal zijn. Gisteren hebben we de 'pumpkin pies' al gemaakt and mijn outfit heb ik al een week gepland dus ik denk dat ik er klaar voor ben. Nick zei dat de rit naar zijn familie vandaag twee keer zo lang zou duren en ik ben eigenlijk nog meer benieuwd naar hoe die Thanksgiving-gekte eruit zal zien op de baan! Dus, ik hou jullie op de hoogte van hoe het geweest is, maar tot dan: happy Thanksgiving!

November 24, 2013

OUT AND ABOUT: CHRISTMAS AT THE MALL AND SUR LA TABLEIt's officially the season! On friday I saw people putting the lights and decorations up at the supermarket (at 8 pm in the dark, very strange) and the people at the mall definitely did their prep work already. It's very strange to see all the Christmas decorations without the feeling of winter and it's definitely been strange walking outside without a jacket, having lunch outside at the mall and still being surrounded with those cozy Christmas decorations. I've only ever celebrated Christmas in London and Belgium and both places are (comparatively) cold as hell around this time of year. In a way though it's very special to not have that this year and experience something new... I'm looking forward to Christmas shopping in the sun! 

Het is weer officieel die tijd van het jaar! Vrijdag waren ze de kerstlichtjes en kerstversiering aan het ophangen op de parking van de supermarkt (om 8u 's avonds in het donker, begrijpen wie begrijpen kan) en het shoppingcenter hier was duidelijk al helemaal voorbereid. Het is raar om al die kerstversiering te zien zonder een 'echt' wintergevoel te hebben en het is al helemaal onnatuurlijk om nog buiten te kunnen lopen zonder jas, 's middags op een terras te kunnen eten in de onoverdekte 'mall' en toch omgeven te zijn door al dat kerstgevoel. Aangezien ik voor Kerst enkel ooit in Londen en België geweest ben en het daar rond deze tijd van het jaar tegen het vriezen aan loopt, zal het een heel andere ervaring zijn deze keer. Maar ik kijk er eigenlijk wel naar uit het eens op een andere manier te ervaren... kerstshoppen in de zon dan maar!


The main reason we went to the mall on a saturday was to go to Sur La Table. We received a gift card for this amazing store for our wedding and since I still use a lot of European recipes, we decided to spend part of it on a measuring cup with both metric and American measures and a kitchen scale. Not that I couldn't see anything else I wanted... I basically wanted to buy everything in that shop! It's all so cute and homey. Look at those tree decorations. Pies, macarons, strawberries dipped in chocolate... they even had margaritas! Now, that's the kind of tree I want in my house. 

Maar de reden waarom we dus op een zaterdag in het shoppincenter waren, was voor Sur La Table. Voor de trouw hadden we een cadeaubon gekregen voor die winkel en omdat uiteraard nog wel eens een Europees recept gebruik, hebben we in aangepast keukengerief geïnvesteerd. Ik heb nu dus een (voor mij) normale maatbeker met zowel Europese als Amerikaanse maten en een keukenweegschaal die ook in gram rekent. Niet dat ik niets anders vond naar mijn goesting... Ik zou heel die winkel willen leegkopen! Zoveel schattige en gezellige spulletjes en vooral die kerstversiering! Taartjes, macarons, aardbeien met chocolade... en ze hadden zelfs margaritas! Jullie weten alvast wat te verwachten van mijn toekomstige kerstboom. 


Hope you had an amazing weekend!

November 20, 2013

FIRST WORLD PROBLEMS: WHEN SKYPE TAKES OVER YOUR LIFE

SOURCE
Skype has been a major part of my life for almost three years now. When people talk about teenagers glued to their computers or cell phones, they're probably talking about me worst case scenario. I can't even think of going without internet for a day. My WIFI connection represented my ability to talk to Nick for two and a half years. In the beginning I was extremely dependent on my laptop, it was as if my life depended on it. Afterwards, thank god those inventions go fast, my smartphone gave me back my mobility with Skype, G chat and Facebook.

Skype beheerst nu bijna drie jaar mijn leven. Wanneer mensen praten over jongeren die niet zonder hun computer of gsm kunnen, dan hebben ze het in het ergste geval over mij. Mijn ergste nachtmerrie is geen internet te hebben. Twee en een half jaar lang stonden die blokjes van de WIFI-verbinding gelijk aan of ik wel of niet met Nick zou kunnen babbelen. In het begin alleen via de computer waardoor ik aan dat ding gekluisterd zat alsof mijn leven ervan afhing. Daarna, gelukkig gaan zo'n evoluties snel, had ik mijn smartphone met Skype, Google Chat en Facebook en kon ik me eindelijk weer vrij bewegen.

Long distance relationships, or LDR as it is shortened so nicely, aren't fun and definitely not easy. But it's true what they say, back in the days it was even more difficult. I don't even think I could have lasted this long so far apart a 100 years ago, but then again that's overly hypothetical since we wouldn't even have been able to meet each other a century ago. So anyway, my endurance for looking at a screen for long periods of time increased rapidly over the years. 5.30 in the morning or 11 at night: it didn't matter to me. Going out was never the same anymore, because I wanted to get back in time to talk to Nick and my parents learned to live with it over the years... (thank you for that!).

Lange-afstandsrelaties - of LDR zoals ze het zo mooi afkorten in het Engels - zijn niet leuk en zeker niet gemakkelijk, maar het is waar wat ze zeggen... vroeger was het helemaal wat anders. Ik denk niet dat ik het pakweg 100 jaar geleden had kunnen volhouden, maar dat is eigenlijk ook een overbodige gedachte aangezien we elkaar een eeuw geleden nooit hadden kunnen tegengekomen. Mijn uithoudingsvermogen om voor lange tijd naar een scherm te staren is over de jaren heen langzaam opgebouwd. Half 6 's ochtends of 11u 's avonds: het is geen probleem voor mij. Weggaan was nooit echt weggaan, want ik wou nog Skypen met Nick en mijn ouders, ocharme, leerden daar op den duur mee te leven... (merci daarvoor!).

SOURCE
Ironically, there in the same situation now. Silly of me to think I would be able to finally put the Skype addiction behind me and delete that program from my computer. Guess not, Skype is even more present now than ever. Whereas I was only Skyping Nick last year, I'm now Skyping my parents, sister, friends and family. I actually thought of getting a calendar so I can plan all my Skype dates better! I literally shoved Skype down everyone's throat and even my parents are online 24/7 now. The Belgians have become my long distance relationship and Skype is here to stay. Long live high speed internet and smartphones!

Ironische genoeg, zitten zij nu in dezelfde situatie. En ik die dacht dat de Skype-verslaving eindelijk gedaan zou zijn en ik dat programma van mijn computer kon gooien. Niet dus, Skype beheerst nog steeds mijn leven en misschien zelfs meer dan vroeger. Waar ik een paar jaar geleden enkel met Nick Skypete, zijn daar nu mijn ouders, zus, vrienden en familie voor in de plaats gekomen. Soms denk ik me een agenda aan te schaffen zodat ik het wat beter kan plannen! Ik heb met andere woorden iedereen met Skype opgezadeld en zelfs mijn ouders zijn nu 24/24 online. De Belgjes zijn mijn lange-afstandsrelatie geworden en Skype is here to stay. Lang leve het internet en smartphones!

How much do you Skype? And how do you keep it balanced?

To the Skype gods: just want to point out I'm not complaining. Don't make my connection worse please!

November 15, 2013

EXPAT LIFE: LIFE LATELY


I know it's been a bit quiet on here, but I have to admit that apart from the everyday things there just hasn't been happening that much lately. Ok, there is big news that I have to share with you, but that will have to wait for now... muhaha. In the meantime I have summed up a few things I've been up to lately, proof that I'm still alive:

Het is een beetje stil geweest op de blog, maar ik moet toegeven dat er buiten de dagelijkse dingen eigenlijk niet veel gebeurd is de afgelopen tijd. Er is wel nog groot nieuws dat ik binnenkort ga aankondigen, maar dat zal nog eventjes moeten wachten... muhaha. Ondertussen heb ik voor de nieuwsgierigen even een stand van zaken opgelijst. Gewoon om te bewijzen dat ik nog leef en wat ik hier zoal doe:
 • Koken/ cooking
  Believe it or not, but I've really been trying hard to become a bit better at cooking. My second cooking class at Nick's aunt's is coming up and last week - for the first time in my life - I baked a 'frangipane tart'. With an emphasis on trying... Let's just say the taste was great but the looks weren't there yet. Note to self: buy a European measuring cup and scale, because Jeroen Meus of course works with the metric system.

  Geloof het of niet, maar ik doe mijn best ietsje beter te worden in het koken. Morgen staat mijn tweede kookles gepland bij Nicks tante en vorige week heb ik voor de eerste keer in heel mijn leven Frangipanetaart proberen maken. De nadruk hier ligt op proberen... Laten we zeggen dat de smaak goed zat, maar de looks nog wel ontbraken. Tip voor mezelf: maatbeker en weegschaal met Europese maten kopen. Want Jeroen Meus werkt uiteraard met het metrisch stelsel.
 • Bingewatching
  I'm building up quite the addiction here and I'm afraid to admit that I have a slight obsession for The CW. It doesn't always have to be heavy and intellectual right? Other than that, as a vampire fan I've been impressed by Dracula so far, I finished watching season 3 of The Killing, finally started watching Mad Men and on a lighter note The Mindy Project is still the highlight of my week. That girl is my new role model.  Verslaving achter verslaving bouwt zich hier op. Ik vrees te moeten toegeven dat mijn lichte obsessie voor The CW nog verergerd is. Licht vertier weet je wel? Maar ondertussen ben ik eigenlijk ook wel onder de indruk van Dracula als vampierenfan, heb ik het derde seizoen van The Killing gekeken, ben ik eindelijk aan Mad Men begonnen en is The Mindy Project het hoogtepunt van mijn week. Geef toe, die meid verdient een anti-standbeeld.
 • Reading
  I've been working on the same book for over a month now and that usually does not happen. Nevertheless, 'The Crimson Petal and the White' is definitely a recommendation, but I should really just be reading it right now...

  Ik ben nu al een maand in hetzelfde boek bezig (da's niet van mijn gewoonte) en moet er dringend eens vaart achter zetten. 'Lelieblank scharlakenrood' van Michel Faber is nochtans wel een aanrader...
 • Het twee-kasten-syndroom/ two wardrobe syndrom
  I hate having to be in two places at the same time (I mean who doesn't?) and it's even more awful to have most of your belongings in two places. Actually, 90 percent of what I own is still in Belgium and clotheswise I think I've forgotten most of it already. Although, I do sometimes miss the most unusefull stuff for California. Lately I've regretted not bringing my leather jacket. It's more out of pure nostalgia, than anything else because there's no use for it here. But then again, what if we go up north? On the other hand I've been wearing it for more than four year now, maybe it's time for a replacement?

  Ik ben zo al niet goed in me in twee delen, maar het voelt verschrikkelijk om de helft van mijn spullen hier te hebben en eigenlijk 90 procent nog in Belgie te hebben liggen. Ondertussen ben ik vergeten wat ik allemaal heb en mis ik de meest onnuttige dingen voor Californie. De laatste tijd heb ik bijvoorbeeld echt spijt dat ik mijn leren jasje thuisgelaten heb! Meer uit nostalgie, dan noodzaak. Stel nu dat we een weekendje naar het koudere noorden trekken? Langs de andere kant heb ik het bijna vier jaar lang constant gedragen. Misschien is het tijd voor een nieuw?
 • Obsessive Chrismas Disorder
  Christmas is coming and that reminds me that I seriously have to start thinking about presents! If there's anything better than getting prezzies, it's giving presents and picking them out for everyone. Oh and Christmas lights, definitely have to buy a set of those!

  Kerst komt eraan en ik moet dringend gaan verzinnen wat ik iedereen ga geven!! Als er een ding is dat leuker is dan pakjes krijgen, dan is het wel pakjes geven. En lichtjes... ik moet dringend lichtjes kopen! 

Have a nice weekend!

November 3, 2013

DAILY ROUTINE: INSTA RECAP


Another month has passed and we're on to November. The weather still resembles summer, but the mornings and evenings have that little kick of cold in them already... I guess winter is a slow starter here. I took considerably less pictures this month but then again the last recap was one for three months. October was great with pumpkin products, a pumpkin pie recipe experiment and the actual pumpkin carving. I found my beloved Kinder Buenos, had two of them and found out I'm quite the fan of Starbucks' mocha frappucino... There was The Killing and many other shows that are taking up most of my spare time and we tried to establish our goal of doing a weekly hike. 

There was the Belgian Meetup evening at O'Briens, a big birthday, many new ciders I tried and a new resolution: living greener. I ordered some products from The Body Shop since I really believe I need to focus more on what I buy and especially what's in it or where it's made. The Body Shop is just the first step, but I think it's important to support brands that offer organic or ecological products that have not been tested on animals or are at least trying harder to achieve this than other brands. That's my very early new year's resolution already and I'm sure I'll start writing more about that once I read into it more.

Hope you had a great month!
PS: is it just me or are you excited for Christmas already too? 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...