November 20, 2013

FIRST WORLD PROBLEMS: WHEN SKYPE TAKES OVER YOUR LIFE

SOURCE
Skype has been a major part of my life for almost three years now. When people talk about teenagers glued to their computers or cell phones, they're probably talking about me worst case scenario. I can't even think of going without internet for a day. My WIFI connection represented my ability to talk to Nick for two and a half years. In the beginning I was extremely dependent on my laptop, it was as if my life depended on it. Afterwards, thank god those inventions go fast, my smartphone gave me back my mobility with Skype, G chat and Facebook.

Skype beheerst nu bijna drie jaar mijn leven. Wanneer mensen praten over jongeren die niet zonder hun computer of gsm kunnen, dan hebben ze het in het ergste geval over mij. Mijn ergste nachtmerrie is geen internet te hebben. Twee en een half jaar lang stonden die blokjes van de WIFI-verbinding gelijk aan of ik wel of niet met Nick zou kunnen babbelen. In het begin alleen via de computer waardoor ik aan dat ding gekluisterd zat alsof mijn leven ervan afhing. Daarna, gelukkig gaan zo'n evoluties snel, had ik mijn smartphone met Skype, Google Chat en Facebook en kon ik me eindelijk weer vrij bewegen.

Long distance relationships, or LDR as it is shortened so nicely, aren't fun and definitely not easy. But it's true what they say, back in the days it was even more difficult. I don't even think I could have lasted this long so far apart a 100 years ago, but then again that's overly hypothetical since we wouldn't even have been able to meet each other a century ago. So anyway, my endurance for looking at a screen for long periods of time increased rapidly over the years. 5.30 in the morning or 11 at night: it didn't matter to me. Going out was never the same anymore, because I wanted to get back in time to talk to Nick and my parents learned to live with it over the years... (thank you for that!).

Lange-afstandsrelaties - of LDR zoals ze het zo mooi afkorten in het Engels - zijn niet leuk en zeker niet gemakkelijk, maar het is waar wat ze zeggen... vroeger was het helemaal wat anders. Ik denk niet dat ik het pakweg 100 jaar geleden had kunnen volhouden, maar dat is eigenlijk ook een overbodige gedachte aangezien we elkaar een eeuw geleden nooit hadden kunnen tegengekomen. Mijn uithoudingsvermogen om voor lange tijd naar een scherm te staren is over de jaren heen langzaam opgebouwd. Half 6 's ochtends of 11u 's avonds: het is geen probleem voor mij. Weggaan was nooit echt weggaan, want ik wou nog Skypen met Nick en mijn ouders, ocharme, leerden daar op den duur mee te leven... (merci daarvoor!).

SOURCE
Ironically, there in the same situation now. Silly of me to think I would be able to finally put the Skype addiction behind me and delete that program from my computer. Guess not, Skype is even more present now than ever. Whereas I was only Skyping Nick last year, I'm now Skyping my parents, sister, friends and family. I actually thought of getting a calendar so I can plan all my Skype dates better! I literally shoved Skype down everyone's throat and even my parents are online 24/7 now. The Belgians have become my long distance relationship and Skype is here to stay. Long live high speed internet and smartphones!

Ironische genoeg, zitten zij nu in dezelfde situatie. En ik die dacht dat de Skype-verslaving eindelijk gedaan zou zijn en ik dat programma van mijn computer kon gooien. Niet dus, Skype beheerst nog steeds mijn leven en misschien zelfs meer dan vroeger. Waar ik een paar jaar geleden enkel met Nick Skypete, zijn daar nu mijn ouders, zus, vrienden en familie voor in de plaats gekomen. Soms denk ik me een agenda aan te schaffen zodat ik het wat beter kan plannen! Ik heb met andere woorden iedereen met Skype opgezadeld en zelfs mijn ouders zijn nu 24/24 online. De Belgjes zijn mijn lange-afstandsrelatie geworden en Skype is here to stay. Lang leve het internet en smartphones!

How much do you Skype? And how do you keep it balanced?

To the Skype gods: just want to point out I'm not complaining. Don't make my connection worse please!

No comments :

Post a Comment

Thanks for leaving a message!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...