December 29, 2013

EVENTS: HAPPY HOLIDAYS!!

Happy Holidays everyone! I was planning on putting this post up before Christmas... and that didn't work out so I'm turning it into a general post about the holidays. My first Christmas Eve without presents and my first Christmas day with presents has come and gone. We had a family lunch on the 25th and the food was delicious: standing rib with mashed potatoes, baked pineapple (absolutely loved this experiment) and a salad followed by an abundance of presents afterwards. I think it took two hours to open all the prezzies...

But most of all this holiday season in California has been H-O-T. Summer temperatures on Christmas are new to me and jackets have been superfluous so far, trust me I've tried. That being said, it is nice to not be freezing to death all the time but I have to admit I miss having the possibility of snow, the cold winters and the windy bike rides home.

Awesome German tree decorations (wish I could send them to my friends in Germany), having just wine on Christmas Eve, and our new incredibly cool tetris lamp.
It has been a wonderful week of celebrations and I'm ready to kick off 2014 next week. We're having some of Nick's friends over and I'm sure it will be a great evening. And all I'm hoping for this year is for this whole new life and crazy adventure to work out. It is my first holiday season without my parents and I'm pretty sure it's not going to be my last. So I'm hoping this long distance family thing will become a tiny bit easier. I hope that we can create a new routine in keeping up to date with each others life without being focused to much on this huge distance between us. I hope it's going to be an adventurous year, but also one for relaxing where pieces of this enormous puzzle can finally be put into place. One by one...

What are your plans/hopes/resolutions for 2014? 

PS: I've seen so many people wearing Christmas sweaters in the past few days... and NOT the good kind unfortunately. So I'm not sorry to be saying goodbye to that for another year.

December 16, 2013

DAILY ROUTINE: CHRISTMAS STRESS AND BLOG AWARDS

I'm obsessed with Christmas lights


Christmas is happening over a week and there are tons of presents still waiting to be bought! Time just seems to disappear into a giant black hole. It's been incredibly busy adapting to a new routine with my job and all of a sudden it's the middle of december and I'm completely unprepared! On Thursday I'm taking my written driving test. I haven't even opened the PDF file to review the rules. I guess I'm trying not to think about it, because how hard can it be, right? There are no cyclists or pedestrians to be seen on the roads here and just about any random street here is twice as big as the ones in Belgium. Secretly, I'm still hoping they'll just exchange my Belgian license for an American one. But apparently that is not what they do here... I really thought I would NEVER have to do this again.

Kerstmis is al over een week en ik moet serieus nog wel wat cadeautjes gaan halen! Het lijkt wel alsof de tijd gewoon in een zwart gat verdwijnt. Ik heb het ongelooflijk druk gehad met de nieuwe job (routine creëren duurt blijkbaar lang) en plots is het half december en moet er nog gigantisch veel gebeuren! Donderdag heb ik mijn schriftelijke rijtest. Ik heb nog niet eens het pdf-bestandje geopend. Ik probeer er nog niet echt aan te denken, maar hoe moeilijk kan het zijn? Er zijn haast geen fietsers of voetgangers op de baan en zowat elke willekeurige straat is twee keer zo breed als de straten in België. Plaats te over dus! Ik hoop stiekem nog altijd dat ze gewoon mijn Belgisch rijbewijs willen inwisselen. Maar blijkbaar wordt dat hier niet gedaan... Frustrerend en ontnuchterend, want nu had ik echt niet gedacht dat ik die test nog ooit opnieuw zou moeten doen!

Oh well, the rest of this week is going to be filled with work. For those who want to hear from me, you can find me on hln.be during the Belgian night. And for those who are not interested in that I have a nice surprise. I entered the Expat Blog Awards and wrote a little 'top list' for my expat country. Does that count as a make up blog post? If you like it, you can help me by leaving a nice comment (it has to be more than ten words) from NOW until Friday. There is an email verification I heard. 

Achja, deze week wordt een echte werkweek. Wie me dus wil vinden, kan dat tijdens de Belgische nacht op hln.be. En voor wie dat niet wil, is er nog een leuke wedstrijd waar jullie me bij kunnen steunen. Ik heb namelijk meegedaan aan de Expat Blog Awards en de goeie zielen kunnen me altijd wat vooruit helpen door een leuke commentaar achter te laten onderaan mijn 'top lijst'. Let op, kan vanaf NU tot vrijdag en er is wel een e-mailverificatie vereist.

What I did check off my list already: Christmas lights in every room, almost half of all the presents, wrapping paper and Christmas cards. I do still have to send them though. Is anyone else stressed out yet? 

Wat wel al in orde is: lichtjes in elke kamer, ongeveer de helft van alle pakjes, inpakpapier en kerstkaartjes. Maar die moet ik wel nog versturen. Heeft er nog iemand stress?? 

December 4, 2013

DAILY ROUTINE: INSTA RECAP

November in Pictures

Follow me on Instagram


I feel like November went by in the blink of an eye. It was a busy month, but unfortunately that doesn't always mean I have a lot to say and I apologize for that! Life can't always be exciting even in California... but I can tell you already that I have a job (and I'll tell you more about that later this month) which definitely has something to do with my lack of posts on the blog. Grown-up life has kicked in and what's become really clear to me is how I'm starting to understand my parents so much better. Remember being a teenager and rolling your eyes everytime your mom or dad said something like "you'll see when you're older" or "you'll understand when you have a household to run"? Well, it's incredibly annoying but they were right. I don't have a household yet, but I do understand it now. I hope that's normal, because I don't want to be that predictable.

November is voorbijgevlogen. Het was druk, maar dat betekent blijkbaar niet dat ik ook veel te vertellen had, waarvoor mijn excuses! Het leven kan niet altijd spannend zijn, zelfs niet in Californië... maar ik kan wel zeggen dat ik een job heb (waarover later deze maand meer). En dat zit er ook voor iets tussen. Het volwassen leven is nu officieel begonnen en wat meteen opvalt is hoe ik mijn ouders steeds beter begin te begrijpen. Herinner je niet hoe je als tiener  eens diep zuchtte en er het jouwe van dacht elke keer je ma of pa "dat zult ge nog wel zien" of "wacht maar tot als gij een huishouden hebt" bovenhaalt? Wel, het is hatelijk, maar ze hadden gelijk. Ik begin het steeds beter te begrijpen. Ik hoop dat het erbij hoort, want anders ben ik wel heel voorspelbaar. 

So November was filled with delicious food, Skype sessions, more walks, a British cider I didn't like (that's a first!), the first Christmas decorations, a little something from across the pond filled with Belgian goodies, wine tasting and of course Thanksgiving.


Het was een maand gevuld met lekker eten, Skype, meer wandelingen, een Britse cider die ik niet lustte (ook de eerste keer!), de eerste kerstversiering, een overzees pakketje met Belgische lekkernijen, een bezoek aan een wijngaard én uiteraard Thanksgiving

And now I'm going to start writing my entry for the Expat Blog Awards 2013! Wish me luck.

Love y'all!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...