December 4, 2013

DAILY ROUTINE: INSTA RECAP

November in Pictures

Follow me on Instagram


I feel like November went by in the blink of an eye. It was a busy month, but unfortunately that doesn't always mean I have a lot to say and I apologize for that! Life can't always be exciting even in California... but I can tell you already that I have a job (and I'll tell you more about that later this month) which definitely has something to do with my lack of posts on the blog. Grown-up life has kicked in and what's become really clear to me is how I'm starting to understand my parents so much better. Remember being a teenager and rolling your eyes everytime your mom or dad said something like "you'll see when you're older" or "you'll understand when you have a household to run"? Well, it's incredibly annoying but they were right. I don't have a household yet, but I do understand it now. I hope that's normal, because I don't want to be that predictable.

November is voorbijgevlogen. Het was druk, maar dat betekent blijkbaar niet dat ik ook veel te vertellen had, waarvoor mijn excuses! Het leven kan niet altijd spannend zijn, zelfs niet in Californië... maar ik kan wel zeggen dat ik een job heb (waarover later deze maand meer). En dat zit er ook voor iets tussen. Het volwassen leven is nu officieel begonnen en wat meteen opvalt is hoe ik mijn ouders steeds beter begin te begrijpen. Herinner je niet hoe je als tiener  eens diep zuchtte en er het jouwe van dacht elke keer je ma of pa "dat zult ge nog wel zien" of "wacht maar tot als gij een huishouden hebt" bovenhaalt? Wel, het is hatelijk, maar ze hadden gelijk. Ik begin het steeds beter te begrijpen. Ik hoop dat het erbij hoort, want anders ben ik wel heel voorspelbaar. 

So November was filled with delicious food, Skype sessions, more walks, a British cider I didn't like (that's a first!), the first Christmas decorations, a little something from across the pond filled with Belgian goodies, wine tasting and of course Thanksgiving.


Het was een maand gevuld met lekker eten, Skype, meer wandelingen, een Britse cider die ik niet lustte (ook de eerste keer!), de eerste kerstversiering, een overzees pakketje met Belgische lekkernijen, een bezoek aan een wijngaard én uiteraard Thanksgiving

And now I'm going to start writing my entry for the Expat Blog Awards 2013! Wish me luck.

Love y'all!


No comments :

Post a Comment

Thanks for leaving a message!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...